Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Dilekçe Örneği … AİLE MAHKEMESİNE DAVACI              VEKİLİ           DAVALI              KONU: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ve ziynet  alacağı davasıdır. AÇIKLAMALAR : 1) Müvekkillim …..ile davalı eş 03.03.2017 yılında evlenmişlerdir. Ekte sunulan aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere bu evliliklerinden 20.06.2019 doğum tarihli müşterek çocuk …….dünyaya gelmiştir. 2) Davalı eş evliliğin […]