Kategoriler
Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi Örneği

Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALILAR: KONU: Müvekkil bankadan mal kaçırmak amacıyla davalıların kendi aralarında danışıklı olarak yapmış oldukları İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü …. E. sayılı takibin ve bu takipten borçlu/davalı…in maaşı üzerine konulan 1.sıra haciz işlemine ilişkin tasarrufların TBK 19. maddesi ile […]