Kategoriler
Talep Örnekleri

Teminatın İadesi Talebi

Teminatın İadesi Talebi BAKIRKÖY *. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO :2021/** D. İş Yukarıda belirtilen dosya no ile mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararı BAKIRKÖY **.İcra Müdürlüğü’nün 2021/*** Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuş ve borçlu teminatın iadesine muvafakat etmiştir. Konuya ilişkin icra müdürlüğü yazısı aşağıya alınmıştır. Teminatın iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim. […]