Kategoriler
Talep Örnekleri

Teminatın İadesi İçin Talep Dilekçesi

Teminatın İadesi İçin Talep Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE   DOSYA NO : 2019/49 D.İŞ ALACAKLI : VEKİLİ : BORÇLULAR : Yukarıda tarafları D.iş numarası yazılı dosyanızda borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiş. İhtiyati haciz kararı icra takibine geçilmiş borçluya ödeme emri tebligatı çıkartılmıştır. Borçluya ödeme emri tebligatı 03.02.2022 tarihinde tebliğ olmuş dosya kesinleşmiştir. Mahkemeniz veznesine […]