Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği …… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : ……… – TC VEKİLİ : Av. …….. – Adres İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM-TEBLİĞ TARİHİ : 09.12.2016 İTİRAZ KONUSU : ……… Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin 09.12.2016 Tarih, … Seri, …..Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında Yazılı Para Cezasının İptali Talebidir.   […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi ………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA  Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.  DAVACI :   VEKİLİ :  DAVALI : …………………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI   KONU : ……… sayılı 29/04/2019 tarihli ödeme emrinin yürütmenin durdurulması ile iptali talebimizi içerir.  AÇIKLAMALAR :   Müvekkilime 14/05/2019 tarihinde davalı idare tarafından ödeme emri tebliğ edilmiş ve işbu ödeme emrine göre müvekkilimin davalı idareye parkomat ücreti adı altında borcu olduğu bildirilmiştir. Müvekkilime gönderilen yukarıda bilgileri yazılı […]