Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği …… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : ……… – TC VEKİLİ : Av. …….. – Adres İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM-TEBLİĞ TARİHİ : 09.12.2016 İTİRAZ KONUSU : ……… Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin 09.12.2016 Tarih, … Seri, …..Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında Yazılı Para Cezasının İptali Talebidir.   […]