Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi (6136 Sayılı Yasa)

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ../…/20.. TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN SANIK :……. VEKİLİ :……. SUÇ : 6136 ve 2521 sayılı yasaların çiğnenmesi. SUÇ TARİHİ : … DAVACI : KH. KONU : … Nöbetçi Sorgu hakimliğinin verdiği tutuklama kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ………. hakkında, ………..Nöbetçi Sorgu hakimliğinin ../…. sorgu sayılı ve ../../…. […]