Kategoriler
Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Ankara 10.01.2022 ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere T.C. ANKARA 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SORGU NO : T.C. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Sorgu Numaralı Dosyası DOSYA BİLGİLERİ : Ankara Müracaat ve Suçüstü Savcılığının 06/01/2022 Tarih ve Soruşturma sayılı dosyası Tutuklama Kararına İtiraz Eden ŞÜPHELİ : ADRESİ : TUTUKLAMA TARİHİ : […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi (6136 Sayılı Yasa)

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ../…/20.. TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN SANIK :……. VEKİLİ :……. SUÇ : 6136 ve 2521 sayılı yasaların çiğnenmesi. SUÇ TARİHİ : … DAVACI : KH. KONU : … Nöbetçi Sorgu hakimliğinin verdiği tutuklama kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ………. hakkında, ………..Nöbetçi Sorgu hakimliğinin ../…. sorgu sayılı ve ../../…. […]