Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Etkin Pişmanlık (Uyuşturucu) İstinaf Dilekçesi

Etkin Pişmanlık (Uyuşturucu) İstinaf Dilekçesi İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ..AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 2020/ 2021/ K. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SANIK : MÜDAFİİ : KONU : Yerel Mahkemenin 2021/K. numaralı mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi, davanın yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar […]