Kategoriler
Talep Örnekleri

Vekil Kaydı Talebi

Vekil Kaydı Talebi Örneği BAKIRKÖY *. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYANO : 2021/*** E. KONU : Vekaletname sunulması ve vekil kaydı talebidir. Mahkemenizin yukarıda bilgileri yazılı dosyasında ekte sunduğumuz vekaletname doğrultusunda davacı A*** Ü*** vekili olarak Uyap sistemine vekil kaydımızın yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla…20.02.2021 DAVACI VEKİLİ Av. K*** A*** (İstanbul Barosu – ***)