Kategoriler
İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi

İcra Dosyası İstifa Dilekçesi ………….. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : …../….. ALACAKLI : TC KİMLİK NUMARASI : VEKİLİ : ADRES : BORÇLU : TC KİMLİK NUMARASI : VEKİLİ : ADRESİ : DAVA DEĞERİ : (Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) KONU : İstifa beyanımıza ilişkindir. Müdürlüğünüzün …/… E. Sayılı dosyasında, borçlu … … […]