Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Veraset İlamı Dilekçesi

Veraset İlamı Dilekçesi …….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE TALEPTE BULUNAN DAVACI : VEKİLİ : DAVALI :Hasımsız DAVA KONUSU :Veraset belgesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Çine Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi Sıfatıyla) tarafından ekte sunulan yetki belgesi ile, …/… Esas sayılı dosyasına sunulmak üzere vefat eden davalı ‘e ( TC:…..) ait veraset ilamının çıkarılması yönünde […]

Kategoriler
Veraset İlamı

Veraset İlamı Talebi

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                                   : *** ***(T.C.: ***) *** Beykoz/İSTANBUL VEKİLİ                                     : Av. ****(***) -adres antette- DAVALI                                    : Hasımsız KONU                                      : Veraset ilamı verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR Müvekkil tarafından İstanbul *. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/*** Esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Bahsi geçen mahkeme dosyasındaki davalılardan olan ***’ […]