Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi İSTANBUL ANADOLU ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE   DAVACI : —- (TCKN) ADRES VEKİLİ : AV. *** – İST. BAROSU *** SİCİL DAVALILAR : KONU : İzmir — Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.05.2012 tarih, — E. ve — K. sayılı VERASET İLAMININ İPTALİ ile — T.C. Kimlik Nolu müteveffa X’ın yeni […]