Kategoriler
Çalışma İzni Dilekçesi

Çalışma İzni İptalinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Çalışma İzni İptalinin Kaldırılması Dilekçe Örneği T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 17/08/2021 DİLEKÇE KONUSU: ………… belge numaralı süreli çalışma izninin iptal edilmesi işleminin kaldırılmasına, iptaline ilişkin dilekçemizdir. İlgili Şirket bünyesinde çalışmak için tarafıma, çalışma amacıyla “Süreli Çalışma İzin Başvurusu” yapılan ……… ile ilgili olarak ……….. – …………… tarihleri arasında geçerli olmak üzere […]