Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN : ………….(TCKN: ADRES : ……………. KARŞI TARAF : …………….. ADRES : …………… KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır. AÇIKLAMALAR : Halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz “…………………… ” adresinde, tapuda “ Kayseri İli Melik Gazi İlçesi …….. Mahallesi …. ada, 1…… parsel, …….. Pafta numaralı […]