Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği Yürütmenin Durdurulması İstemlidir. …………………….. İDARE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : KONU : Yıkım Kararının İptali İle ……… Tl Tutarındaki İdari Para Cezasının İptali Ve Yürütülmesinin Durdurulması İstemimizden İbarettir. DAYANAK BELGE […]