Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Tahliye davası hangi mahkemede açılır?

Tahliye davası İcra Hukuk Mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemesidir.

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU :

İCRA DOSYASI :

AÇIKLAMALAR :

  1. Davalı, vekil edenlerin maliki bulunduğu ………. adresindeki kaim taşınmazda 15/06/2019 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile kiracı olarak oturmaktadır. (EK-1 Kira Kontratı)
  2. Davalının taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesi mucibince aylık 3.475,10 TL olmak üzere, 6 aylık peşin (2020 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin olarak) 20.850,60 TL kira borcu bulunmaktadır.
  3. Davalının kira bedellerini geciktirmesi, tam ve vadesinde vekil edene ödeme yapmaması sebebiyle vekil eden tarafından davalı kiracı aleyhine İcra Müdürlüğü’nün….. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.
  4. Başlatılan icra takibi kapsamında borçlunun adresine gönderilen ödeme emri 17/07/2020 tarihinde mahalle muhtarına tebliğ edilmiştir. Borçlu gönderilen ödeme emrine süresinde itiraz etmediği gibi ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir. (Ek-2 Ödeme Emri ve Tebliğat Fotokopisi)

İşbu nedenlerle, davalının anılan kira bedellerini ödemediği, yasal süresi içinde borca itiraz etmediği icra dosyası kapsamında da sabit olması sebebiyle temerrüt nedeniyle akdin feshine ve davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemek zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : BK, İİK, İlgili sair mevzuat

DELİLLER :

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

1-Haklı davamızın kabulü ile temerrüt nedeniyle akdin feshine,

2-Davalının kiralanandan tahliyesine,

3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale talep ederiz.21.08.2021

Davacılar Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.