Kategoriler
Tahliye Dilekçesi

Taşınmaz Tahliye Dava Dilekçesi

Taşınmaz Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

TRABZON NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

ADRES:

DAVACI VEKİLİ

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

DAVA KONUSU: Taşınmaz tahliye talebidir.

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR: 1-Davalı ……….müvekkilime ait ………………………. adresindeki işyerinde 11 yıldır kiracı olarak bulunmaktadır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 15.11.2009 tarihi olup kira bedeli 10.000TL olarak belirlenmiştir.(EK-1 Anılan çatılı işyeri kira sözleşmesi)

2- Sözleşmenin bitiş tarihinden önce kiracıya müvekkilimin işyerini yeni dönemde kendisine kiralamayacağını Trabzon 3. Noterinin 16/02/2021 tarih ve 1212 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir. (EK-2 Trabzon 3. Noterinin 16/02/2021 tarih ve 1212 yevmiye numaralı ihtarnamesi)

3- Kiracı bu ihtarımıza ve sayısız sözlü uyarlarımıza rağmen taşınmazı tahliye etmemiş, hatta anlaşmak için yukarıda adı geçen ihtilaf konusu işyerine konuşmak için gelen müvekkilim olan anonim şirketin çalışanı olan ……………’a hakaretler yağdırmış, tehdit etmiş ve yaralamıştır. Söz konusu durum yüzünden müvekkilim davalıdan şikâyetçi olmuştur. Söz konusu dava halen Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinde sürmektedir.(EK 3:Tanık: )( EK-4 :Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesinde derdest 2021/489 esas nolu dosya) ( EK-5: Davacının tahliyeye karşı direndiğine dair Tanık: , Tanık: )

4- Yukarıda anlatılan durum üzerine mahkemenizden söz konusu taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep etme mecburiyeti doğmuştur.

DELİLLER: 1- EK-1-15.11.2009 tarihli çatılı işyeri sözleşmesi

2- EK-2 Trabzon 3. Noterinin 16/02/2021 tarih ve 1212 yevmiye numaralı ihtarnamesi)

3- Tanıklar: 1- (EK-3 Tanık; Bahsedilen ceza davasının mağduru olan tanık)

2- ( EK-5: Davacının tahliyeye karşı direndiğine dair tanık )

3- ( EK-5: Davacının tahliyeye karşı direndiğine dair tanık)

4-Yemin bilirkişi incelemesi ve her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER: TBK 299 vd, HMK ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden dolayı davacı müvekkilim tarafından tarafından uzayan10 yıllık uzama süresinin ardından geçen bir yıllık dönemin sonunda elde etmiş olduğu 3 aylık olağan fesih hakkını, ihbar süresi içinde noter kanalıyla yapmış olduğu geçerli bildirim ile feshettiği kira sözleşmesi nedeniyle davalının tahliyesini ,

Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

Davacı vekili olarak müvekkilim adına arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.