Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Tehdit Suçu İtiraz Dilekçesi

Tehdit Suçu İtiraz Dilekçesi Örneği

……… NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

…………….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : …………….

İTİRAZ EDEN SANIK : ………………..

DAVACI : K.H.

KARARI VEREN MAHKEME : …………………………

KARARIN TARİH VE NOSU : ……………………..

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ: ………………..

KARARA İTİRAZ TARİHİ : ………………….

AÇIKLAMALAR :

……………. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan hüküm usul ve yasaya aykırı olmakla beraber yasal süresi içerisinde itirazlarımı sunuyorum. Tarafıma isnat edilen suçu kesinlikle işlemedim. Olayla ilgili yeterli araştırma yapılmadan telefon kayıtları yeterli incelenmeden hüküm verilmiştir. Dosyada bulunan belge ve deliller de bu suçu işlediğimi ispatlar nitelikte değildir. Ayrıca tehdit suçunun şartları da oluşmamıştır. Şahısla aramızda geçen konuşmalardan dolayı asıl mağduriyet yaşayan şahsımdır. Karşı tarafın hal ve hareketlerinden dolayı yuvamız dağılmış, eşyalarım götürülmüş, karşı taraf sigortasız çalışmasına rağmen haksız yere şahsımın maaşından nafaka kesilmesine sebep olunmuştur. Tarafımın karşı tarafa söylemiş olduğu sözler korkutmak amacı taşımamaktadır, Telefon kayıtlarındaki konuşmalar ve ifadeler karşı tarafla geçmişe ve evliliğimize dair yapmış olduğumuz konuşmalardan ve yorumlardan ibarettir. Zaman zaman bu konuşmalarda gerginlikler sataşmalar olumsuz cümleler olmuştur. Ancak bu olanlar daha çok karşı tarafın tahrikleri sonucu oluşmuştur.

Katılan sanık …………. ifadeleri çelişkilidir. Mahkeme tarafından bu çelişkiler araştırılmadan hüküm verilmiştir. Mahkeme Karşı tarafın beyan ve ifadeleri ile telefon kayıtlarını tam anlamıyla araştırmadan hüküm vermiştir. Karşı tarafın psikolojisi bozuktur. Tarafıma zarar vermek kastıyla hareket etmiştir. Aramızda geçen konuşmaları izinsiz olarak kaydetmiştir. Kayıtlar yeterli derecede incelendiğinde karşı tarafın tahriklerinin, sataşmalarının devamlı olduğu şahsımın her şeye rağmen alttan alan taraf

olduğu görülmektedir. Şahsım sadece benimle uğraşma kanunen seni yakarım cümlesini sarf ettiği, tarafıma bu denli olumsuz hal ve hareketlere takınan karşı tarafı kanunen her türlü hakkımı kullanırım demeye çalıştığım hususları farklı şekilde algılanmış ve değerlendirilmiştir. Şahsımın karşı tarafın şahsına karşı tehditkarı cümleleri bu anlamda bulunmamaktadır. Bundan ötürü yakınmalarımızı rahatsızlığımı mahkemeye iletmeme rağmen sayın mahkeme bu durumları göz ardı etmiş ve değerlendirmemiştir.. Mahkemede bu olayları söylememize rağmen bu konuda araştırma yapılmadığı gibi bu ifademiz tutanağa da geçirilmemiştir.

HUKUKİ NEDENLERİ : Türk Ceza Kanunu vs. diğer mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda belirtmiş olduğum nedenler ile hakkımda verilmiş olan hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapmış olduğum itirazlarımın kabulü ile beraatıma karar verilmesini saygı ile talep ederim.02.03.2021

İtiraz Eden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.