Kategoriler
Talep Örnekleri

Teminatın İadesi İçin Talep Dilekçesi

Teminatın İadesi İçin Talep Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO : 2019/49 D.İŞ

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLULAR :

Yukarıda tarafları D.iş numarası yazılı dosyanızda borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmiş. İhtiyati haciz kararı icra takibine geçilmiş borçluya ödeme emri tebligatı çıkartılmıştır.

Borçluya ödeme emri tebligatı 03.02.2022 tarihinde tebliğ olmuş dosya kesinleşmiştir.

Mahkemeniz veznesine yatırmış olduğumuz teminatın iadesi için gereğinin yapılmasını vekaleten talep ederim. 27.04.2022

 

DAVACI VEKİLİ

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.