Kategoriler
Talep Örnekleri

Teminatın İadesi Talebi

Teminatın İadesi Talebi

BAKIRKÖY *. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :2021/** D. İş

Yukarıda belirtilen dosya no ile mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararı BAKIRKÖY **.İcra Müdürlüğü’nün 2021/*** Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuş ve borçlu teminatın iadesine muvafakat etmiştir.

Konuya ilişkin icra müdürlüğü yazısı aşağıya alınmıştır.

Teminatın iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

DAVACI/ALACAKLI VEKİLİ
Av. Ş*** T***

 

 

T.C.
BAKIRKÖY
*. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 2021/*** Es.

BAKIRKÖY *. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :2021/*** D.İş

Yukarıda belirtilen dosya no ile mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararı Müdürlüğümüzün 2021/*** Es. sayılı dosyası ile işleme konulmuş borçlu teminatın iadesine muvafakat etmiştir.

Cari muamele arz olunur.

Bakırköy 6. İcra Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.