Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ……. HUKUK DAİRESİNE

DOSYA NO :20… / … Esas 20../…. Karar

BEYANDA BULUNAN

DAVALI-KARŞI DAVACI :……………

VEKİLİ :Av. …………………..

KONU :Temyiz kanun yoluna başvurma hakkından feragat ettiğimizi bildirmekle beraber kararın kesinleşmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Dairenizin 20……./…….. Esas…………../…….. Karar Sayılı ilamı ………………2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Temyiz kanun yoluna başvurma hakkımızdan feragat etmekteyiz. Temyiz kanun yoluna başvurma hakkından feragat ettiğimizi mahkemenize bildirmekle beraber kararın kesinleşmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederiz……..2021

DAVALI-KARŞI DAVACI

VEKİLİ

AV. …………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.