Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

…… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : ……… – TC

VEKİLİ : Av. …….. – Adres

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM-TEBLİĞ TARİHİ : 09.12.2016

İTİRAZ KONUSU : ……… Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin 09.12.2016 Tarih, … Seri, …..Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında Yazılı Para Cezasının İptali Talebidir.

 

A Ç I K L A M A L A R

  1. 09.12.2016 tarihinde müvekkilin ………. plakalı kamyonuna, ……. Kavşağında seyir halinde iken …….’e ait ……… plakalı yolcu otobüsünün arkadan çarpması neticesinde trafik Kazası meydana gelmiştir.
  2. Kazadan dolayı ………plakalı müvekkile ait araçtan, görevli trafik polislerin talebi üzerine kullanılır durumda bulunan takograf teslim edilmiştir. Ancak ….. Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından takograf cihazından rapor alınmaya çalışılmışsa da alınamamıştır. Bunun üzerine …… sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile KTK m. 31/1B (Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi ve otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak) nedeniyle müvekkil aleyhine 412,00 TL ceza kesilmiştir.
  3. Bahsi geçen ceza, usul ve yasaya aykırı olup iptali gerekmektedir. Zira takografya cihazından rapor alınamamasının nedeni, cihazın kullanılamaz oluşu değil ……. ilçesinde takografçı bulunmaması yani ilçede bulunan teknik yetersizliktir. Eğer yeterli donanıma sahip görevlilerce cihaz incelenseydi takografın kullanılabilir durumda olduğu görülecekti. Buna rağmen müvekkilime kusur isnat edilmesi kabul edilemez. Nitekim bahsi geçen bu rapor müvekkil tarafından alınarak dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazara alınacak nedenlerle itiraz başvurumuzun kabulü ile müvekkil aleyhine K.T.K.’nun 31/1B maddesi ihlali gerekçesiyle kesilen 412,00 TL Trafik İdari Para Cezasının İPTALİNE karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ediyoruz. 14.12.2016

EKLER :

  • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Rapor Örnekleri
  • Ruhsatname Örneği
  • Vekâletname

………. VEKİLİ

Av. ……….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.