Kategoriler
Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Ankara 10.01.2022

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

T.C. ANKARA 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO : T.C. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Sorgu Numaralı Dosyası

DOSYA BİLGİLERİ : Ankara Müracaat ve Suçüstü Savcılığının 06/01/2022 Tarih ve Soruşturma sayılı dosyası

Tutuklama Kararına İtiraz Eden

ŞÜPHELİ :

ADRESİ :

TUTUKLAMA TARİHİ : 06/01/2022

MÜDAFİİ : Avukat

ADRESİ :

KONU : T.C. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilmiş tutukluluk kararına itirazlarımız ve taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

T.C. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilmiş tutukluluk kararı ölçülülük ilkesine ayrı düşmektedir, şöyle ki:

Öncelikle şüphelinin ifadesi alındığı esnada yorgun ve kafasının karışık olduğu Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ..Büro Amirliği’nde 06.01.2022 tarihinde saat 02:20’de başlayıp 03:30 sularında biten ifade tutanağına eklenmiştir. Bu husus ifadede hazır bulunanlarca imza altına alınmıştır. Zira şüpheli hem geç saatlerde yakalanmış hem de ifadesi alınana kadar çeşitli prosedür işlemleriyle birlikte fazlaca yorulmuştur. Bu sebeple kafasının karışması ve ifadesinde kendi lehine olacak şekilde beyanlarını verememiş, dolayısıyla istemeden de olsa birtakım çelişkilere yol açmış olması kaçınılmaz olmuştur.

Kimseden kendi aleyhine ifade vermesi beklenemeyeceğinden dolayı şüpheli de korkuya kapılarak kendini korumaya yönelik ifade vermek istemiş, fakat hem çok geç saatlerde şüpheli yorgunken ifade alınmış olması hem de olaydaki diğer şüphelilerin kendilerini kurtarmak maksadıyla şüpheli aleyhine gerçeğe aykırı beyan vermeleri sebebiyle şüpheli adeta şaşkına uğramıştır.

Şüpheli daha sonra Sulh Ceza Hakimi karşısında gerçeği olduğu gibi anlatmış ve ifadesindeki mala zarar verme suçunu (aracın camını kırmak) samimi bir biçimde hakim huzurunda itiraf etmiştir. Fakat olayın gerçekleşmesinde müşteki ‘nın küfretmesi sebebiyle … TCK madde 29 haksız tahrik hükümlerince hiddete kapıldığının ve kontrolünü yitirdiğinin kabulü gerekir. Bu sebeple mala zarar verme suçu bakımından ve suçun öneminin, verilmesi beklenen cezanın ve CMK madde 100’ün diğer hükümleri göz önünde bulundurulduğunda aleyhine tutukluluğa hükmedilmesi ölçülülüğe aykırı olmuştur.

Ayrıca olayda gasp veya yağma suçunun unsurları oluşmamıştır. Daha doğru bir ifade ediş biçimiyle müştekilerden herhangi bir şeyi güç kullanmak vasıtasıyla elde etmemiştir, maddi çıkar sağlamamıştır. Elde etmeye de çalışmamıştır. Dolayısıyla yağma-gasp suçunun unsurları oluşmadığının kabulü gerekir. Ayrıca … müştekilerle herhangi bir ilişkisi de bulunmamaktadır. Kişilerle bir geçmişi yoktur, zaten ifade tutanağının 2. Sayfasında da müşteki … husumeti …isimli şahsa yönelttiği görülmektedir. .. ve .. herhangi bir husumeti yoktur, şüpheli kendisini bir anda olayın içerisinde bulmuştur. Bu olay özelinde ‘ün kimseye maddi ve manevi zarar verme kastı yoktur. Olay geliştikten hemen sonra müştekinin küfretmesi üzerine camı kırmıştır. Mala zarar verme suçu bakımından ele alındığında da tutukluluk özgürlüğü kısıtlayıcı bir tedbir olarak ölçüyü aşmıştır.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan sebepler ve şüphelinin sabit ikamet sahibi olduğu, delillerin zaten adli mercilerle toplanmış olması ve tanık veya zaten re’sen soruşturulacağı için müştekilere herhangi bir baskı yapmasının mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak Sayın Mahkemenizce şüpheli aleyhine T.C. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen tutuklama kararının kaldırılarak şüphelinin salıverilmesine eğer Mahkemeniz aksi kanaatte ise şüpheli aleyhine verilen tutuklama kararının

kaldırılarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim. 10.01.2022

Şüpheli Müdafi

Av. *** ***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.