Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Tutukluya Vasi Tayini Dilekçesi

Tutukluya Vasi Tayini Dilekçesi

………………. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO: …………. E.

Yukarıda esas numarası yazılı Sayın Mahkemeniz nezdinde bulunan dava dosyası kapsamında sunmuş olduğumuz 15.02.2017 tarihli dilekçemiz ile hükümlü ………….. için hükümlülüğü nedeniyle kısıtlılığının bildirimi ve hakkında müvekkil ………… Vasi tayin edilmesi talebinde bulunmuş olup,  16.02.2018 tarihli tensip zaptında hükmedilen tüm ara kararlar yerine getirilmiştir.

Davanın açıldığı tarihte hüküm özlü tutuklu sıfatına haiz olan ve bu nedenle vasi tayin edilmesi talep olunan ……………, yargılama sürencinin devam ettiği süre zarfında, hüküm özü bulunan suçtan dolayı infazını tamamlamış olup, hükümlü sıfatı ortadan kalkarak bu aşamada sadece tutuklu olarak Silivri Cezaevinde bulunmaktadır. İşbu husus Silivri Cezaevinden gönderilen müzekkere cevabında da Sayın Mahkemenize bildirilmiştir.

Yukarıda arz edilen nedenlerden ötürü ; tensip zaptında HÜKMEDİLEN TÜM ARA KARARLARIN YERİNE GETİRİLMİŞ OLDUĞU HUSUSU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ve yine vasi tayin edilmesi talep olunan …………… hüküm özlü olma sıfatının ortadan kalması ancak HALA TUTUKLU BULUNMASI NEDENİYLE KISITLILIĞININ DEVAM ETMESİ sebebiyle müvekkilintutuklu ……………. vasisi olarak tayin edilmesini arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda kısaca açıkladığımız sebepler ve re’sen gözetilecek diğer hususlar çerçevesinde müvekkil ……………… tutuklu ……………. vasi olarak atanmasını vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 19.03.2017

Davacı ……………

Av. *** ***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.