Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği

… SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ : …….

DAVALI :

DAVA KONUSU : Velayetin değiştirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil davalı ile evliyken, … Mahkemesi’nin … tarih ve … sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu boşanma sırasında küçük çocukları … ‘in velayeti de davalı anneye verilmişti. Buna dair ilam ektedir. (EK-1- Nüfus kaydı) (EK-2- Mahkeme kararı, boşanma ilamı) 2- Ancak daha sonra, velayet sahibi davalı anne, … adlı şahıs ile yeniden evlenmiştir. Davalı anne çalışmayıp eşinin geliri ile geçinmektedirler. Davalının kocası … ‘nın küçüğe karşı olan davranışları oldukça kötüdür ve bu durumda anne de çocuğa gereken desteği sağlayamamaktadır. (EK-3- Tanık) Bu sebeple küçük … ‘nın davalı annede olan velayetinin değiştirilerek babaya verilebilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.

DELİLLER : 1- Nüfus kaydı, 2- … Hukuk Mahkemesi’nin … E. ve … K. sayılı boşanma ilamı, 3- Tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 1- Davanın kabulü ile küçük … ‘nın velayet hakkının davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine, 2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/201

DAVACI VEKİLİ

Avukat……

EKİ :

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Veraset ilamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.