Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Veraset İlamı Dilekçesi

Veraset İlamı Dilekçesi

…….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEPTE BULUNAN
DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :Hasımsız

DAVA KONUSU :Veraset belgesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Çine Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi Sıfatıyla) tarafından ekte sunulan yetki belgesi ile, …/… Esas sayılı dosyasına sunulmak üzere vefat eden davalı ‘e ( TC:…..) ait veraset ilamının çıkarılması yönünde tarafımıza yetki verilmiştir.
  2. Ekte sunulan yetki belgesi kapsamında Çine Asliye Hukuk Mahkemesinin ( İş Mahkemesi Sıfatıyla) ilgili dosyasına sunulmak üzere, yukarıda adı belirtilen vefat eden davalıya ait veraset ilamının çıkarılmasını talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER :Yetki belgesi, nüfus aile kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK. HMK ve diğer yasalar.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, yukarıda adı belirtilen vefat eden davalıya ait veraset ilamının çıkarılarak tarafımıza verilmesini, saygılarımla vekaleten talep ederim.

Talepte Bulunan Vekili
Av…..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.