Kategoriler
Veraset İlamı

Veraset İlamı Talebi

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                   : *** ***(T.C.: ***)

*** Beykoz/İSTANBUL

VEKİLİ                                     : Av. ****(***) -adres antette-

DAVALI                                    : Hasımsız

KONU                                      : Veraset ilamı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

  • Müvekkil tarafından İstanbul *. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/*** Esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır.
  • Bahsi geçen mahkeme dosyasındaki davalılardan olan ***’ in vefat ettiği tespit edilmiştir. Bu sebeple davalının mirasçılarının davaya dâhil edilmesi gerekmektedir.
  • İstanbul *.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Davalı ***’ in mirasçılarının davaya dâhil edilebilmesi amacıyla veraset ilamı alabilmek için tarafımıza yetki verilmiştir.
  • Yetki doğrultusunda müteveffanın mirasçılarının tespit edilerek veraset ilamının verilmesi için işbu başvuru zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                : TMK, HMK vs. yasal mevzuat…

DELİLLER                                : İstanbul *. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/*** E. sayılı dosyası ve                                    diğer yasal deliller.

TALEP                                     : Yukarıda açıklanan sebeplerle verilen yetki doğrultusunda mirasçıların tespit edilerek müteveffa *****’ e ait (T.C. *****) veraset ilamının tarafımıza verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. Saygılarımla…15.10.2021

 

DAVACI VEKİLİ

***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.