Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI : —- (TCKN)

ADRES

VEKİLİ : AV. *** – İST. BAROSU *** SİCİL

DAVALILAR :

KONU : İzmir — Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.05.2012 tarih, — E. ve — K. sayılı VERASET İLAMININ İPTALİ ile — T.C. Kimlik Nolu müteveffa X’ın yeni veraset ilamının verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davalılardan –‘in başvurusu üzerine, İzmir — Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.05.2012 tarih, — E. ve — K. sayılı ilamı(Ek-1) ile muris X’ın (TCKN: — ) mirasçılarını gösterir veraset ilamı alındığı öğrenilmiştir.

2. İptale konu edilen bu veraset ilamında, murisin mirasçıları olarak, ilk eşi Y’dan olma çocukları –, — ve –, ilk eşi Y’dan olma ölü çocuğu –‘nın mirasçıları olan –, — ve — ile 2. eşi Z’den olma çocukları — ve — gösterilmiştir.

Oysa, veraset ilamında ismi yer almayan müvekkil de murisin 2. eşi olan ve murisin ölümünden sonra vefat etmiş bulunan Z’nin ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuğu olup, Z’ye düşen payın mirasçısıdır.

Nitekim, müvekkil tarafından, iptale konu veraset ilamından daha önce alınan Bolu — Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 22.03.2012 tarih, — E. ve — K. sayılı veraset ilamında(Ek-2), davalılar yanında müvekkilin de mirasçı olduğu açıkça tespit edilmiştir.

Anılan husus, nüfus kayıtlarının tetkiki neticesinde ortaya çıkacaktır.

3. Açıklanan nedenle, vefat eden — T.C. Kimlik Numaralı X adına alınan hatalı veraset ilamının iptali ile murisin mirasçıları ve miras paylarını gösteren yeni veraset ilamının verilmesi için bu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Açıklayıcı, tamamlayıcı ve mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Nüfus Kayıtları, Aile Kayıt Tablosu, Keşif, Bilirkişi, Tanık, Yemin ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : İzah olunan nedenlerle; İzmir — Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.05.2012 tarih, — E. ve — K. sayılı veraset ilamının iptali ile muris X’ ın (TCKN: –)

mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren yeni veraset ilamının verilmesini, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini, saygıyla vekaleten talep ederiz. 01/03/2020

CI VEKİLİ

AV. *** ****

EKLER:

1-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.