Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Dilekçe Örneği

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

TANIMA İSTEYEN DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI :

KONU : Almanya Göttingen Sulh Hukuk Mahkemesinin….. tarih ve 49 F 249/14 S sayılı taraflarının boşandığına ilişkin kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı 16.12.2011 tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerine ait nüfus kayıtları; Konya ili, Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi … cilt, …. aile sıra no, …. sıra numaradadır.

Müvekkil ile davalı, Almanya Göttingen Yerel Mahkemesinin ……tarih 49F 249/14 S karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır.(EK-1) İşbu mahkeme kararı …….tarihinde kesinleşmiştir.

Tarafların, Almanya Göttingen Sulh Hukuk Mahkemesinde temyiz edilmeden kesinleşen boşanma kararının tespiti ile yabancı mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca da geçerli kılınması için tanıma ve tenfizini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: MÖHUK, HMK, TMK, ilgili yasal mevzuat

DELİLLER: Göttingen Sulh Hukuk Mahkemesinin ……. tarih ve 49 F 249/14 S sayılı kararı, Apostille şerhi, yabancı mahkeme kararının ve Apostille şerhinin tercümesi, nüfus kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle; Almanya Göttingen Sulh Hukuk Mahkemesinin ……. tarih 49F 249/14 S karar sayılı boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, Sayın Mahkemenizce işbu mahkeme kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE, müvekkile ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunca DÜZELTİLMESİNE, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, sayın mahkeme tarafından karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

EKLER:

Ek-1: Almanya Göttingen Sulh Hukuk Mahkemesi ……. tarih 49F 249/14S karar sayılı ilamının ASLI ve yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçe tercümesi

Ek-2: Vekaletname

Davacı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.