Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Yaralamalı Trafik Kazası Manevi Tazminat Dilekçesi

Yaralamalı Trafik Kazası Manevi Tazminat Dilekçesi

……………………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

DAVACI : ………………………….. TC: ……….

DAVACI VEKİLİ : Av.

…………………………. Altıeylül/Balıkesir

DAVALILAR : ………………..

HARCA ESAS DEĞER : …………….00,00 TL (Cismani zarar sebebiyle Manevi Tazminat)

KONU :

13.08.2020 tarihinde meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasında müvekkilin uğradığı manevi zarar için…………………..TL manevi tazminatın kaza tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmin edilmesi ve ihtiyati tedbir talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-Olayın özeti ve Kusur Durumu :

13.08.2020 günü davalı sürücü ………. sevk ve idaresindeki 10 ……………………plakalı aracı ile Paşa Sokak Mehmetçik Caddesi istikametinden Ordu Caddesi istikametine ilerlediği esnada No:22/A önünde durup geri manevra yaptığı esnada aracının arka kısımları ile Paşa Sokak No:23 önünden No:22/A istikametine karşıdan karşıya geçen yaya müvekkil ………………………….’e çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında müvekkil …………………… ağır şekilde yaralanmıştır.

Dava konusu trafik kazası nedeniyle davalı Dilara Aydemir hakkında Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığında 2020/5078 sayılı soruşturma dosyası açılmıştır.

Kaza Tespit Tutanağı ile sabit olduğu üzere, bu kazanın meydana gelmesinde …………………….. plakalı araç sürücüsü Dilara Aydemir 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 84/j maddesinde belirtilen “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” kuralını ihlal ettiğinden kazada ASLİ VE TAM KUSURLUDUR. (EK-1: Kaza Tespit Tutanağı)

Kaza nedeniyle müvekkilimin kalça ve el bileğinde kırıklar ile vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana gelmiş ve bu nedenle engelli kalmış, beden gücü kaybına uğramıştır. Müvekkilimin kazadan sonra tedavisi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. (EK-2: Tedavi evrakları)

2- Davalıların sorumluluğu;

Kazaya karışan ………………… plakalı aracı kullanırken yolcu indirme kurallarına uymayarak acele eden araç durmadan kapı açan, kapıların kapanmasını beklemeden hareket eden, durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapı açan ve kontrolsüz inip binen diger sebeplerle kazanın meydana gelmesine sebep olan davalı sürücü Dilara Aydemir kazanın meydana gelmesinde asli ve tam kusurlu olması nedeniyle Borçlar Kanunun 49. maddesine göre; davalı Dilara Zeynep Şahin ise ruhsat sahibi olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunun 85. Maddesine göre meydana gelen zararın giderilmesinden sorumludur. Aracın ruhsat kaydı, mahkemenizce araca ait trafik kayıtları celp edildiğinde de bu durum sabit hale gelecektir.

3- Manevi Tazminat talebimiz;

Davalının asli ve tam kusuru ile gerçekleşen trafik kazası nedeniyle müvekkilim ağır yaralanmış, aldığı yaralar vücudunda ömrünün sonuna kadar giderilmeyecek izler bırakmıştır. Müvekkilimin kalıcı sakatlığı nedeniyle yıllarca sirayet edecek olan acı, elem ve ızdıraplarının hiçbir telafisi olmayacağı malumdur. Bu nedenle müvekkilimin çektiği üzüntü ve sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir.

Müvekkilin kalıcı hasar ve sakatlığı nedeniyle doğan manevi zararlarının davalılar tarafından müşterek ve müteselsilen ödenmesi yasa gereğidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. Maddesi, “Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.” şeklindedir.

Yasa maddesi gereği davalının asli ve tam kusurlu hareketi ile gerçekleşen bu trafik kazası nedeniyle müvekkilin kaza tarihiden ve tedavi sürecinden bu yana geçirdiği evreler nedeniyle çektiği ve tüm yaşamı boyu çekeceği sıkıntılar gözetilerek davalıların kusur durumuna, sorumluluk derecesine ve zararın kapsamına göre ………..,00-TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen davalılardan alıınıp davacı müvekkile verilmesini talep ederiz.

Netice itibariyle kaza sonucu müvekkil aylarca hastane kapılarında koşturmuş, kalıcı bedensel sakatlığa uğramış, maddi ve manevi olarak zor durumda kalmıştır. Bu sebeple oluşan mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi adına müvekkilin manevi zararlarının tazmini için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

4-İhtiyati Tedbir Kararı Talebimiz Hakkında :

…………………. plaka sayılı araç asli kusurlu hareketiyle müvekkilin yaralanmasına ve maddi manevi zarar uğramasına sebebiyet vermiştir. Uğranılan zararların tazmini ve borçluların mal kaçırma ihtimali açısından 10 AAL 04 plaka sayılı araç ile davalılar adına kayıtlı diğer menkul ve gayrimenkuller üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini de ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : KTK, TTK, TBK, TMK, HMK, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLERİMİZ :

…………………… plakalı aracın ruhsat kaydı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müvekkile ait tedavi evrakları

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığında 2020/5078 sayılı soruşturma dosyası

Maluliyet raporu

İfade Tutanakları, Genel Adli Muayene tutanakları, Kaza Tespit Tutanağı

Sosyal ekonomik durum araştırması

Keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ve kazai içtihatlar ve türlü yasal delil.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız üzere 22.10.2020 tarihinde meydana gelen çift taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle;

  1. Müvekkilin kaza anında ve sonrasında yaşadığı elem ve ıstırap ile bu kazanın fiziksel ve psikolojik etkilerini, ömür boyu yaşamak zorunda kalması nedeniyle mağduriyetinin giderilmesi için………….TL manevi tazminatın kaza tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte müşterek ve müteselsilen davalılardan tazmin edilerek davacıya verilmesine,
  2. Davalıların mal kaçırma ihtimali açısından ……………………. plakalı araca ve varsa gayrimenkullerinin üzerine ihtiyati tedbir konulmasına
  3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmil edilmesine vekil eden adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. …………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.