Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

ERZURUM

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

VEKİLİ : Av. S*** I***

DAVALILAR :

DAVA KONUSU :Tek taraflı trafik kazasından kaynaklı maluliyet nedeniyle sigorta şirketi yönünden maddi, diğer davalılar yönünden maddi ve manevi tazminat talebini içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ : 10.000 TL Maddi ve 400.000 TL sigorta harici davalılardan manevi tazminat (Fazlaya İlişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak koşuluyla şimdilik)

AÇIKLAMALAR :

I) MADDİ VAKIALAR

 1. 29/05/2011 tarihinde davalı E*** S*** A.Ş’nin ******* poliçe numarasıyla sigortalı bulunan 34 *** 406 plaka sayılı Chevrolet marka araç sürücüsü ve de davalı firmanın sigortalısının sürücüsü olan B*** Ç***’in, Davalılardan HDI Sigorta A.Ş’nin ************ Poliçe numaralı sigortalısı olan 46 ** 733 plaka sayılı aracın aniden üzerine aracının direksiyonunu kırması nedeniyle; direksiyon hakimiyetini kaybederek, o esnada kaldırım üzerinde yürüyen, Müvekkil O*** M***’e çarparak hayati tehlike geçirecek ve de iş ve gücünden kalacak şekilde yaralanmıştır. Bu olay akabinde her iki araç sürücüsü hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011/*** Esas sayılı dosyası nedeniyle tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüm ve yaralanmaya sebep olmaktan dolayı hazırlık soruşturması başlatılmış ve soruşturma halen daha devam etmektedir.
 2. Müvekkilin yaralanmasına sebebiyet veren kaza sonrası tutulan kaza tespit tutanağına göre; kazanın oluşumunda 46 *** 733 plakalı araç sürücüsü K*** U*** asli derecede, 34 ** 406 plaka sayılı araç sürücüsü olan B*** A*** ise tali derecede kusurlu ve hatalı çıkmışlardır.
 3. Söz konusu kaza nedeniyle müvekkil ağır derecede yaralanmış A.Ü Tıp fakültesi hastanesinde yatarak tedavi görmüş, hastanın tedavisi halen daha devam etmektedir. Ayrıca kaza nedeniyle müvekkilde kalıcı olarak maluliyet doğmuş iş ve gücünden geri kalmıştır, vücudunda meydana gelen kalıcı hasar nedeniyle çalışamamaktadır.
 4. Müvekkil dava konusu haksız fiil nedeniyle çeşitli ameliyatlar geçirmiş, zaman zaman yatarak zaman zamanda ayakta olmak üzere halen daha tedavisi devam etmekte kaza sonrası psikolojisi bu nedenlerle bozulmuş telafisi imkansız rahatsızlıklara uğramıştır. Bu nedenle acısının bir ölçü de olsa hafifletilmesi için manevi zararının da tazmini gerekmektedir.

II) HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

 1. Poliçe Genel ve Özel Şartları, TTK ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli bir Zorunlu Trafik poliçesi kurulan davalı her iki araç sigortacısı olan firmalar riziko gerçekleştikten sonra poliçe limiti dahilinde kalmak kaydıyla müvekkilde meydana gelen iş gücü kaybından maddi olarak sorumludurlar ve de tüm davalıların müştereken ve de müteselsilen, müvekkilin maddi kaybının hüküm altına alınması gerekmektedir.
 2. A.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinde halen daha tedavi gören müvekkile ait tüm hastane ve tedavi evrakları getirtildikten sonra alınacak maluliyet oranlarının tespitinden sonra müvekkilin maddi zararının bilirkişi marifetiyle tespit ettirilerek hüküm altına alınması için sayın mahkemenize başvurma gereği doğmuştur.
 3. Müvekkilin dava konusu trafik kazası sonucu yaralanması ve sakat kalması nedeniyle iş ve gücünden uzun süre ayrı kalmış, normal gündelik işlerini dahi yapamayacak durumdadır. Bunun vermiş olduğu elem ve ıstırabın giderilebilmesi için ayrıca müvekkilin manevi zararlarının da sigorta şirketleri dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tazmini gerekmektedir.

DELİLLER :E*** S*** A.Ş ******* nolu poliçesi ve tüm ekleri, HDI Sigortanın *********** nolu Poliçesi ,Erzurum Cumhuriyet Savcılığının 2011/*** sayılı dosyası, A.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta dosyası ve ekleri, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin ve karşı delil hakkı saklı kalmak üzere ikamesi mümkün her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER :KTK, TTK, BK ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda arz ve izahına çalışılan ve de mahkemece resen nazara alınan sebeplerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımızın saklı kalması koşuluyla HMK md 107 uyarınca davamızın kabulü ile;

 1. Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı öncelikle 34 *** 406 ve 46 *** 733 plaka sayılı araçların halen davalılar adına kayıtlı olması halinde bu araçların trafik kaydına karar kesinleşinceye kadar tedbir konulmasına karar verilmesini,
 2. Müvekkil S*** M***’in dava konusu kaza nedeniyle iş gücü kaybından dolayı doğan maddi zararının tespitiyle, tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımızın saklı kalması kaydıyla, şimdilik 10.000 TL maddi zararın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber hüküm altına alınarak müvekkile ödenmesine.
 3. Sigorta firması dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen müvekkilin uğramış olduğu psikolojik rahatsızlığının tazmini için 400.000 TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber hüküm altına alınarak müvekkile ödenmesine,
 4. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

07/01/2013

Davacı Vekili

EK

– Onanmış vekaletname sureti

– ******* nolu Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi

– Kaza Tespit Tutanağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.