Kategoriler
Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi

Yaş Küçültme Davası Dilekçe Örneği

Yaş Küçültme Davası Dilekçe Örneği

KIZILTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : xxxxxx – T.C.: xxxxx

ADRES : xxxxxx

DAVALI : Kızıltepe Nüfus Müdürlüğü

KONU : Yaş tashihi davasıdır.

AÇIKLAMALAR

  1. Benim gerçek doğum tarihim olmasına rağmen ailem tarafından yanlışlıkla nüfusa xxx. xxx.1989 Olarak kaydedilmiştir. Evde doğmuş olmam sebebiyle elimde herhangi bir belge bulunmamaktadır.
  2. Gerek dış görünüşüm gerekse de kemik yapım bu iddiamı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca mahkemenizce yapılacak araştırmalar ve alınacak tanık beyanları ile de bu durum ortaya çıkacaktır. Sunmuş olduğum deliller, dış görüntüm ve dinlenecek tanık beyanlarının mahkemede yeterli kanaat oluşturmaması halinde mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek yaşım ortaya çıkacaktır.
  3. Yaşımın büyük yazılmasından dolayı hem resmi bazı işlemlerde hem de günlük yaşantımda bazı işlemlerde bazı sıkıntıları yaşamama sebebiyet vermektedir.
  4. Bilindiği üzere yaşını küçültmek isteyen kişinin istediği yaşta kardeşi olmamalıdır. Benim kendimden küçük kardeşim 01.01.1996 doğumlu olup aramızdaki yaş farkı da belirtilen sürenin üzerindedir. Bu konu hakkında kardeşim xxxx’ün (T.C: xxxx) mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.( Adres:xxxxx KIZILTEPE/MARDİN)
  5. Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerle yaşımın gerçekte olduğu gibi doğum tarihimin xx.xxx.1994 olarak düzeltilmesini talep etme zaruretim hasıl olmuştur. Kayden yanlış olan nüfus kaydının hem gerçek nüfus kaydını saptanması ve hukuki durumun sağlanması açısından değiştirilmesinde ve tashihinde hukuki ve şahsi yararım bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK, Nüfus kanunu ve ilgili yönetmelik ile ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tam teşekküllü hastaneden kemik yaşı tespiti için alınacak doktor raporu, Tanık, Yemin ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ve Sayın mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebeplerle ; Nüfus kaydındaxx.xx.1989 olan doğum tarihi kaydımın gerçek yaşım olan 21.03.1994 doğum tarihli olarak tashihine ve nüfus tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.26.05.2021

DAVACI

M*** O*** K***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.