Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Yayaya Yol Vermeme Cezası İtiraz Dilekçesi

Yayaya Yol Vermeme Cezası İtiraz Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ

İTİRAZ EDEN :

TC:

ADRES:

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ: : ********

İTİRAZA KONU

TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ : ********

İTİRAZ KONUSU : Adana Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen ***** tarihli, MA Seri ve ******** Sıra Numaralı trafik ceza tutanağı ile düzenlenen idari para cezasının iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

  1. ———- tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun 74/A maddesi hükmüne istinaden “görevli/ ışıklı trafik işareti bulunmayan ve trafik işaret veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak, buradan geçen yayalara ilk geçiş hakkı vermemek” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 12/07/2021 tarihli, toplam 652 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, 26/07/2021 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
  2. Aleyhime düzenlenmiş olan trafik idari para cezası, tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezasıdır. Bu cezaları konu alan tutanakların; belgeli ve fotoğraflı olarak düzenlenmesi gerekir. Ancak söz konusu tutanakla birlikte tarafıma herhangi bir dayanak belge ya da fotoğraf sunulmamıştır. Öte yandan tutanak gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır.
  3. Yukarıda da belirttiğim üzere ilgili trafik ceza tutanağı üzerinde tarafıma ait bir imza veya imzadan imtina ettiğime dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte tarafımdan idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır. Bu haliyle bu ceza tutanağı cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Cezaya konu fiillerin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin idari para cezasında açık bir şekilde gösterilmemesi ve gıyapta işbu cezanın kesilmesi 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 25/1-C maddesine ve kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. “Madde 25- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta; a)Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, b)İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, c)Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, d)Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.”
  4. Kaldı ki söz konusu cezanın ihlal yeri olan ********* önü trafik hız kurallarına uygun bir şekilde seyir halindeyken, iddia edildiği gibi yayaya yol vermeme durumu oluşmamıştır. Şöyle ki, ******* mevki durakların oldukça hareketli olduğu yaya ve durakta otobüs bekleyen vatandaşların bulunduğu bir mevkidir. Cezanın kesildiği gün de aynı şekilde kaldırımda durağın önünde otobüs bekleyen bir vatandaş dışında kimseler yoktu. Söz konusu vatandaş, eğer karşıdan karşıya geçmek isteseydi, buna uygun davranışta bulunup, yola doğru çıkardı. Söz konusu yaya karşıdan karşıya geçmek için değil, otobüs beklemek için duraktaydı. Cezayı kesen polis memurları cezanın kesildiği yerde bulundukları halde kullanmış olduğum aracı herhangi bir şekilde uyarmamış, durdurmamışlardır. Söz konusu ceza polislerce keyfiyet olarak kesilmiştir. Araca kesilen cezayı kesinlikle kabul etmiyorum.
  5. Mahkemeye yapmış olduğum itiraz başvurumun, adıma tescilli aracıma haksız şekilde yazılan trafik idari para cezasının ödeme süresi içinde sonuçlanmama ihtimaline karşı para cezasını ödemiş bulunmaktayım. Dekontu eklerle birlikte sunulmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE ve ÖDENMİŞ OLAN BEDELİN TARAFIMA İADESİNE karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. TARİH ***

İTİRAZ EDEN

********

( İMZA )

EKLERİ :

  1. Adana Trafik denetleme şube müdürlüğü, Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ******* tarih MA seri*****sıra no.lu trafik ceza tutanağı tebliğ fotokopisi
  2. ********* plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.
  3. Nüfus cüzdanı sureti
  4. Trafik idari para cezası ödeme dekontu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.