Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Yediemin Suistimal Şikayet Dilekçesi

Yediemin Suistimal Şikayet Dilekçesi

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ : ……………..

VEKİLİ : Av. …………….

ŞÜPHELİ : ……………………..

SUÇ : Güveni Kötüye Kullanma suçuna ilişkindir.

SUÇ TARİHİ : …………..

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ……………… şirketinin sahibidir. Kendi adına tescilli …………. plakalı araç, müvekkilimin iş yeri çalışanlarından …………..’ ün sevk ve idaresinde iken …………. tarihinde ……………….. Caddesi istikametine doğu ……………. Caddesini takiben ………..Alt Geçidinde köprü altına geldiği esnada trafik kazası meydana gelmiştir.

Müvekkilim kazayı öğrenir öğrenmez kazanın gerçekleştiği olay yerine gitmiş ve aracın hareket edemeyecek halde olmasından ötürü olay yerine çekici çağırmıştır. Çekici olay yerine gelmesiyle kaza sonucu olay yerinde bulunan müvekkilimin ismini bilmediği bir …………. gelen çekiciyi kullanamayacaklarını, olay yerine ambulans geldiği için kendilerinin bir çekici çağıracağını ve aracın yediemin olarak …………………… na çekileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine müvekkilim olay yerine gelen çekiciyi geri göndermiştir.

Araç yediemin olarak ………….. tarihinde …………… Otopark’ a çekilmiştir. Müvekkilim ………….. tarihinde kazaya karışan aracını sanayiye götürmek için aracın bulunduğu ……………. Otopark’ a gitmiş ve ekte yer alan ücret tarifesine göre aracın kaza yerinden otoparka çekilmesi ve otoparktan sanayiye götürülmesi için toplamda …………. TL, aracın ilk gün ………… TL diğer günler …………TL olacak şekilde toplamda …….. günlük otopark ücreti olarak ……………. TL olacak şekilde toplamda …………………… TL otopark ücreti ödemesi gerekirken otoparkçı tarafından açıklaması yapılmadan ekteki otopark fişinden de anlaşılacağı üzere ………….. TL otopark ücreti talep edilmiştir. Müvekkilimin işlerinin aksamaması için araca ihtiyacı vardır ve bir an önce tamiri yapılması gerekmektedir. Otoparkçı kendi ücret tarifesinde yazan ücrete göre hesapladığımız ücreti yerine daha fazla ücret talep ve tahsil etmiştir.

Yediemin olarak görev yapan ve kendi ücret tarifesini uygulamayan otoparkçı kendisine verilen yediemin görevi sebebiyle duyulan güveni kötüye kullanmış ve kendisine haksız menfaat temin etmiştir.

Müvekkilimin zor durumda bulunması sebebiyle hiçbir açıklama yapılmadan fazla ödeme alan şüphelilerden şikayetçi ve davacı olduğumuzu bildirime ve bu nedenle cezalandırılmalarını amacıyla şikayetçi olma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 s.k. m.157, 158 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Otopark Fişi, otopark ücret tarifesi, otoparkçının yediemin olarak görevlendirildiğine dair tutanak, tanık beyanı ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkili dolandıran ilgili şirket yetkilisinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ……/…/….

Müşteki …………..

Vekili

Av. …………….

EK : 1- Otopark fişi (aslı + fotokopisi)

2- Otopark ücret tarifesi

3- Kazaya karışan araç ruhsat fotokopisi

4- Kaza tespit tutanağı

5- Ticaret Sicil Gazetesi’ nde şirket yetkilisini gösterir ilgili sayfa

6- Şikâyet edilen otoparkın yediemin olarak görevlendirildiğine dair tutanak ( Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden müzekkere ile istenecektir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.