Kategoriler
Veraset İlamı

Yetki İle Veraset İlamı Dilekçesi

Yetki İle Veraset İlamı Dilekçesi

…….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEPTE BULUNAN : ……….

VEKİLİ : …………..

KONU : Veraset ilamı istemidir.

AÇIKLAMALAR : ……….. Kadastro Mahkemesi’nin 2013/193 esas numaralı kadastro tespitine itiraz davasında ölü taşınmaz maliki T.C kimlik numaralı ………….. ‘ın vefat ettiği anlaşılmış ve bu davalının mirasçıları tespit edilip davaya katılması için mahkeme tarafından tarafımıza davalının veraset ilamını çıkartabilmemiz için yetki verilmiştir.

Bu verilen yetki belgesine dayanılarak muris ………………’ın veraset ilamının çıkartılması için sayın mahkemeden talepte bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Her türlü hukuki mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle sayın mahkeme tarafından gerekli yargılamanın yapılarak T.C kimlik numaralı …………………..’ın mirasçılarını gösterir veraset ilamının düzenlenerek tarafımıza verilmesini saygı ile arz ve talep deriz. 10.06.2021

Talepçi Vekili

Av. …………..

 

EKLERİ :

1 – Onanmış vekaletname örneği

2 – ……… Kadastro Mahkemesi’nce düzenlenen yetki belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.