Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi

Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi

IĞDIR NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : ……………….. (T.C…………… ………………….. TUZLUCA / IĞDIR)

İTİRAZ KONUSU : Hakkımda ASKER ALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINCA kesilen 12/01/2021 tarih, 2021 ……….. karar numaralı -4.236,00- TL meblağlı idari para cezası kararına itirazımdır.

TEBLİĞ TARİHİ : 18/01/2021

AÇIKLAMA :

  1. Bilindiği üzere 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1. Maddesi düzenlemesine göre “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur” denilmektedir. Buna bağlı olarak da askerlik yükümlülüğü kapsamında yoklama kaçağı durumunda olan kişilere idari para cezası verileceği hükmü aynı kanunun 86’ıncı maddesinde düzenlenmiştir.
  2. Ancak hakkımda verilen idari para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;
    1111 sayılı Askerlik Kanununun 14.Maddesinin 3.Fıkrasında “Askerlik çağına girenler ile bunlarla işleme tabi olanların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlar ve o yıl askerlik çağına giren doğumluların silah altına alınacağı ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar devam eder” denilmektedir.
  3. Ben maddi açıdan zor durumda olan ailemin geçimini sağlamak üzere kendi memleketimde iş bulamamam nedeniyle Çanakkale ilinde bir fırında çalışmaktayım. Ailemin geçimini kardeşimle birlikte kıt kanaat olarak sağlamaya çalışmaktayım. Askerlik çağına girdiğim dönemde şu an olduğu gibi aileme bakmakla yükümlüydüm ve bu para cezasını ödeyecek gücüm ve imkanım da bulunmamaktadır. Ailemdeki geçim sorunlarından dolayı aileme bakmakla yükümlü olduğumdan yoklama kaçağı durumuna düştüm. Verilen karar açıkça hukuka, hakkaniyete aykırıdır ve iptal edilmesi gerekmektedir.
  4. Öncelikle belirtmek gerekir ki idari para cezasına konu olan söz konusu fiili gerçekleştirmiş olmam haklı sebeplere dayanmaktadır. Bu konuda idare tarafından savunmam dahi alınmamıştır. Maddi durumumdan dolayı ve ailemin geçimini sağlamam gerekli olduğundan dolayı Askerlik görevimi zamanında ifa etmem mümkün olmamıştır. Koşullar elverişli hale gelir gelmez askerlik görevimi yerine getireceğim.
  5. Söz konusu idari para cezasını ödeyecek maddi gücüm bulunmamaktadır. Hal böyle iken arz ve izah edilen nedenlerle iş bu idari para cezasının ve tutanağın iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

TALEP VE SONUÇ:

– Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.21/04/2021

İTİRAZ EDEN

………………….

EKLER:

1. İdari para Cezası Karar Tutanağı

“Yoklama Kaçağı Cezası İtiraz Dilekçesi” için 2 yanıt

Ben musa G*** askerliğimi yaptım bana para cezası geldi daha önce hastaydım rahatsızlıgım vardı ondan dolayı geç gittim ve de bir yıl ertelendi raporlarım var durumun kötü halada hastaneye gidiyorum param yok ödiyemiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.