Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası Dilekçe Örneği

…………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ………….. – TC No: 27505278130

Adres: …………………………….

VEKİLİ : Av. ………………………………

DAVALI : …………. – TC No: 27511277912

Adres: …………………………..

KONU : Aylık 500 TL olan yoksulluk nafakasının aylık 1000 TL ye çıkarılmasına ilişkin talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacı müvekkilimiz ile Davalı taraf, ……… ( )Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… Esas …/… Karar sayılı ilamı ile ayrılmışlardır. Ayrılma sonucunda yerel mahkemece kararının kesinleşmesinden itibaren başlamak üzere aylık 500 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.
  2. Davalı taraf ile müvekkilim, davalı tarafın kusurlu davranışları sonucu ayrılmışlardır. Müvekkilim davalı tarafça görmüş olduğu psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu ayrılma kararı almıştır. Davalı taraf müvekkilim ile olan evlilikleri boyunca müvekkilime baskı kurmuş hatta çalışmasına dahi izin vermemiştir. Bu nedenle müvekkilim ekonomik özgürlüğe sahip olamamıştır. Tüm bu hususlar, yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz davadaki tanık beyanlarından da anlaşılmaktadır.
  3. Müvekkilim, davalı tarafça müşterek haneden kovulduğu ve gidecek hiçbir yeri olmadığı için, herhangi bir maddi imkanı olmamasına rağmen ev kiralamak zorunda kalmıştır. Ancak müvekkilimin hiçbir yerden geliri yoktur ve kaldığı evin kirasını ödemekte güçlük çekmektedir. Davalı taraf ise emekli aylığına bağlı ve ev-araba sahibidir. Maddi olarak yeterli imkanlara sahip olan davalı taraf, müvekkilimin ekonomik özgürlüğünü kendi kusurlu davranışlarıyla kısıtlamış olmasına rağmen, bu anlamda müvekkilime yeterli ölçüde destekte bulunmamaktadır.
  4. Tüm bu nedenlerle müvekkilim, davalı taraf ile ayrılmalarından sonra yoksulluğa düşmüştür. Müvekkilimin gelir elde edebileceği, üzerine kayıtlı hiçbir şey bulunmamaktadır. Kendisinin hiçbir yerden geliri yoktur. Ayrıca müvekkilimin yaşı
  5. itibariyle çalışamayacak durumda ve çok hasta olmasından ötürü de kendisini geçindirmekte oldukça zorlanmaktadır. Çocukları ve akrabalarının yardımı ile yaşam mücadelesi vermektedir.
  6. Müvekkilimin %92 oranında engelli raporu bulunmaktadır. Bu doğrultuda artık hiç hareket edemez hale gelmiştir ve hiçbir ihtiyacını tek başına karşılayamamaktadır.
  7. Davalı tarafça müvekkilime, ayrılma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca aylık 250 TL tedbir nafakası, kararın kesinleşmesinden sonra ise 2 yıl boyunca aylık 500 TL yoksulluk nafakası ödenmiş ve daha sonra nafakada herhangi bir artış yapılmamıştır. Ancak aradan geçen zaman ile günün ekonomik koşulları dikkate alındığında, söz konusu nafaka miktarı, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüşü dolayısıyla yetersiz kalmıştır. Nafaka oranında herhangi bir artış yapılmamasına rağmen, müvekkilimin ikamet etmekte olduğu konut kirasında artış olmuştur. Müvekkilim, mevcut konutu için 700 TL kira ödemektedir. Bu koşullar müvekkilimi maddi anlamda daha da zor bir duruma sokmaktadır.
  8. Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf için gerekli ve ihtiyaç niteliğinde olan yaşam giderlerine yardımcı olması amacını taşımaktadır. Ancak şu an itibariyle 500 TL olan nafaka, yoksulluk nafakasının verilmesindeki amaca hizmet edecek nitelikte değildir.
  9. Tüm bu anlatılanlar neticesinde müvekkilime ödenen yoksulluk nafakasının yetersiz olduğu ortadadır. Bu sebeple davalının müvekkilime ödemekte olduğu 500 TL olan nafakanın 1000 TL’ye çıkartılması için işbu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK m.175,176 ve ilgili mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER : ………. ( ) Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… Esas …/… Karar sayılı dosyası

Tarafların ekonomik ve mali durum araştırması

Nüfus kayıtları

Tanık beyanları

Yasal ve takdiri sair deliller

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile Mahkemece re’sen dikkate alınacak olan hususlar doğrultusunda;

1. ………. ( ) Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… Esas …/… Karar sayılı dosyası ile hükme bağlanan 500 TL yoksulluk nafakasının dava tarihi itibariyle 1000 TL’ye çıkarılmasına,

2. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV. ………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.