Kategoriler
Sigorta Dilekçeleri

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı Sigorta Başvuru Dilekçe Örneği

… SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

POLİÇE NO:

ARAÇ PLAKA NO:

TALEPTE BULUNAN:

VEKİLİ:

KONU: Poliçe kapsamındaki değer kaybına dair maddi zararımızın karşılanması talebimiz hak.

AÇIKLAMA:

Şirketiniz tarafından, ekte örneği bulunan 15.01.2018 başlangıç 15.01.2019 bitiş tarihli, ……. nolu poliçe ile sigortalı ………. adına kayıtlı olan ……… plakalı …….  Model, Renault (Oyak) 478-Symbol Aunthentique Marka (Şasi no:……… ) araç üzerine KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi yapılmıştır.

Müvekkil ………….’e ait …….plakalı, 2011 Model, Volkswagen Polo 1.2 Trendline Marka araç ile sigortalınıza ait ……….. plakalı araç …………. Tarihinde ………. üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

Müvekkile ait araçta seyreden sürücü, araç ile seyir halinde kavşağa ilerlerken sigortalınıza ait, park halinde kalkan araç kavşağa giriş yaparken müvekkile ait araca sol ön taraftan vurmuştur. Çarpmanın etkisi ile müvekkile ait araçta önemli derecede hasar oluşmuştur.

İncelenen TRAMER kayıtlarına göre, işbu kazada …….plakalı araç sürücüsünün kazanın oluşmasında ve dolayısıyla müvekkilin aracında oluşan hasar ile buna bağlı olan araç değer kaybında %100 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

2198 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği ve diğer alt mevzuat gereğince müvekkilin aracında oluşan araç değer kaybından kazada kusurlu bulunan …….. plakalı araç adına kaza tarihinde geçerli olan  ………..  nolu ZMMS sigortasının düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz sorumludur. Araçta 8.000 TL gibi büyük tutarda değer kaybı meydana gelmiş müvekkilim zarara uğramıştır.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle; mevzu olan kazada müvekkilin aracının değer kaybına uğramış olması sebebiyle, müvekkilin uğramış olduğu 8.000 TL maddi zararın faizi ile birlikte poliçe limitleri dahilinde 15 gün içerisinde aşağıda belirtmiş olduğumuz banka hesabına ödenmesini rica eder aksi halde aleyhinize kanun yollarına başvuracağımızı, vekalet ücreti, yargılama gideri ve bununla sınırlı olmaksızın diğer tüm giderleri karşılamak zorunda kalacağınızı ihtaren bildiririz.

Talepte Bulunan

Ş*** K***

Vekili

Av. S*** E*** E**

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

EK1: Trafik kazası tespit tutanağı

EK2: Tramer Kayıtları

EK3: Araçlara ait poliçe bilgileri, araç ruhsatı vs.

EK4: Vekaletname sureti

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > sigorta deger kaybi basvuru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.