Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2015/1239 Esas DAVACI : VEKİLİ : KONU :Davadan feragat talebimiz hakkında AÇIKLAMALAR: Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkillerimiz ……., Sadece Davalı …… karşı açmış olduğumuz maddi-manevi tazminat davasından kendi özgür iradesi ile feragat etmiştir. Bu nedenle Davalı ………….den olan maddi ve […]

Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ……. HUKUK DAİRESİNE DOSYA NO :20… / … Esas 20../…. Karar BEYANDA BULUNAN DAVALI-KARŞI DAVACI :…………… VEKİLİ :Av. ………………….. KONU :Temyiz kanun yoluna başvurma hakkından feragat ettiğimizi bildirmekle beraber kararın kesinleşmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Dairenizin 20……./…….. Esas…………../…….. Karar Sayılı ilamı ………………2021 tarihinde tarafımıza […]

Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi

İşçi Alacağı Dava Dilekçesi VAN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : …… VEKİLİ :Av. ………. DAVALILAR :………………… Adres: DAVA :İŞÇİ HAK VE ALACAKLARI KONU : 2009-2015 yılları arasında davalılar yanında çalışan müvekkilin aralıksız çalıştığı dönemlere ilişkin olarak işten çıkartıldığı 31.08.2015 tarihine kadar ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ,fazla çalışma ücreti, hafta sonu çalışması alacağı, dini ve […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Word

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği Word VAN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE Adli Yardım Taleplidir DAVACI :……………… Adres: VEKİLİ : Av. DAVALI :….. KONU : PEK KÖTÜ MUAMELE , ONUR KIRICI DAVRANIŞ ve EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA; adli yardım talepli olarak karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Adli yardım talebimize ilişkin açıklamalarımız; Müvekkil herhangi geçimini evlere temizliğe […]

Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi

Nafaka İhlali Şikayet Dilekçesi ….NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : ….. VEKİLLERİ : ….. SANIK (BORÇLU) : ….. SUÇ : Nafaka Yükümlülüğünün İhlali SUÇ TARİHİ : 27.02.2021 – 27.03.2021 – 27.04.2021 KONU : Nafaka borcunun ödenmesine ilişkin karara uymaması nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikayet dilekçesidir. AÇIKLAMALAR: …. Aile Mahkemesi’nin …. Sayılı dosyası kapsamında sanık […]

Kategoriler
Sigorta Dilekçeleri

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi (Avukatsız) ……. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE TALEPTE BULUNAN : …… (TC No: …. ) ADRESİ : TELEFON : () TALEPTE BULUNULAN : …………….. SİGORTA A.Ş ADRESİ : KONU : ….-….-…….. poliçe numaralı KTK zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına istinaden 16 … … Plaka Sayılı Aracımda Meydana Gelen …… TL Değer Kaybının Ödenmesi […]

Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE ERZURUM İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI : VEKİLİ : Av. S*** I*** DAVALILAR : DAVA KONUSU :Tek taraflı trafik kazasından kaynaklı maluliyet nedeniyle sigorta şirketi yönünden maddi, diğer davalılar yönünden maddi ve manevi tazminat talebini içerir dilekçemizdir. DAVA DEĞERİ : 10.000 TL Maddi ve 400.000 […]

Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALICI : SATICI : Bundan böyle taraflar alıcı ve satıcı olarak anılacaktır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusunu İli İlçesi sitesi Pafta: , Parsel : Kat : ve nolu Bağımsız bölümlü taşınmazın satıcı tarafından sözleşme şartları gerçekleştiğinde alıcıya tapuda devrini içerir. 3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ […]

Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Dilekçe Örneği

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Dilekçe Örneği ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, TANIMA İSTEYEN DAVACI : VEKİLİ : Av. DAVALI : KONU : Almanya Göttingen Sulh Hukuk Mahkemesinin….. tarih ve 49 F 249/14 S sayılı taraflarının boşandığına ilişkin kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebimizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR Müvekkil ile davalı 16.12.2011 tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerine ait […]

Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Yayaya Yol Vermeme Cezası İtiraz Dilekçesi

Yayaya Yol Vermeme Cezası İtiraz Dilekçesi ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ İTİRAZ EDEN : TC: ADRES: İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: : ******** İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ : ******** İTİRAZ KONUSU : Adana Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen ***** tarihli, MA Seri ve ******** Sıra Numaralı trafik ceza tutanağı ile düzenlenen […]