Kategoriler
Talep Örnekleri

106 – 110 Araç Haciz Kaldırma Talebi

106 – 110 Araç Haciz Kaldırma Talebi İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE GAZİANTEP Dosya Esas No: HACZİN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNAN BORÇLU : (T.C.)……………. ADRESİ :………………………………………………………………….. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız …………………plakalı araç üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas […]

Kategoriler
Miras Konulu Dilekçeler

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi Miras Dilekçesi ……………….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACILAR : KONU : Mirasın reddi talebidir.   AÇIKLAMALAR : Muris ……………………….. 07.04.2021 tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçısı …………mirası reddetmiş, böylece miras şahsıma intikal etmiştir. …………Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 12.10.2021 tarih ve 2021/449 Esas, ……….. Karar sayılı kararı ile mirası yasal süre içinde kayıtsız şartsız olarak reddetmiş […]

Kategoriler
Tebligat Konulu Dilekçeler

Sehven Gelen Tebligatın İadesi Dilekçesi

Sehven Gelen Tebligatın İadesi Dilekçesi ÇEŞME (SULH HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA) SATIŞ MEMURLUĞUNA DOSYA NO : KONU :Sehven tarafıma gönderilen e-tebligatın iadesi hakkında; Çeşme (Sulh Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla) Satış Memurluğu tarafından 12.05.2022 tarihinde bilirkişi raporu tarafıma tebliğ edilmiştir. Tarafınızdan gönderilen bilirkişi raporunun muhteviyatını incelediğimde evrakta alacaklı olarak gözüken kişi/şirketin tarafımla bir alakası olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca tebligat […]

Kategoriler
Tahliye Dilekçesi

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı Tahliye Taahütname Örneği (2022) TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜT EDENİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NUMARASI :   MAL SAHİBİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NUMRASI : TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ : TAHLİYE TARİHİ : Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı […]

Kategoriler
Reddi Hakim Dilekçesi

Reddi Hakim Dilekçesi

Reddi Hakim Dilekçesi İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   DOSYA NO :. KONU : 19.11.2021 tarihli celsede tarafımca Reddi Hakim talebinde bulunulmuş olunması karşısında CMK ilgili addesi uyarınca red sebeplerinin yazılı olarak takdiminden ibarettir.. AÇIKLAMALAR : 19.11.2020 tarihli celsede cereyan eden hususlar karşısında mahkeme heyetinin reddiyeci tutumu nedeniyle sayın heyetinizin tarafımca reddi yoluna […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Adli Emanet Silah İade Dilekçesi

Adli Emanet Silah İade Dilekçesi İSTANBUL 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2021/ Talepte Bulunan : VEKİLİ : Av. KONU : Adli emanette bulunan müvekkile ait ruhsatlı silahın müvekkilime iadesi istemi hk. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas no’su bildirilen dava dosyası kapsamında müvekkilime ait “taşıma ruhsatlı” silah, müvekkilimin bazı ailevi nedenlerle ruhsat uzatımını gerçekleştirmemesi […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği

Yeni Malik Kira Artış İhtarname Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN : ………….(TCKN: ADRES : ……………. KARŞI TARAF : …………….. ADRES : …………… KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır. AÇIKLAMALAR : Halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz “…………………… ” adresinde, tapuda “ Kayseri İli Melik Gazi İlçesi …….. Mahallesi …. ada, 1…… parsel, …….. Pafta numaralı […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi

Postacı Şikayet Dilekçesi Eskişehir PTT Genel Müdürlüğüne 07.07.2022 Eskişehir İli …………………….. mahallesinde dağıtıcı olarak görev yapmakta olan …………………… sicil numaralı ………………………… üstte belirtilen (4002625151144514542) barkod numaralı tebligatı üzerinde tebliğ tarihi yazmadığı gibi tebliğ alanın imzasını da almamaktadır, Ayrıca tebligat borçlunun yakınına yapılmasına rağmen barkod sorgu sistemine bizzat tebliğ olarak kayıt yapılmıştır. Bu nedenle tebligatlar usulüne […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü BOŞANMA PROTOKOLÜ Davacı …………………………Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesine açılacak boşanma dava dosyasına sunulmak üzere; davalı ………….. ile davacı …………… aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda hem fikirdirler. Tarafların evlilik birliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar boşandıktan sonra davalı yan önceki soyadı olan “……………..”i kullanacaktır. Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi

Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi BURSA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE ŞİKAYET EDEN ALACAKLI                           : VEKİLİ                                  : BORÇLU                              : KONU                                  : Sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi istemidir. İCRA DOSYA NO               : AÇIKLAMALAR  : Bursa .İcra Müdürlüğü 2020/2 E. Sayılı dosya ile Eskişehir . İcra  2022/10 Talimat sayılı dosyasından borçluya ait taşınmaz satılarak paraya çevrilmiştir. Bunun üzerine […]