Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Duruşmanın Öne Alınması Talebi

Duruşmanın Erkene Alınması Talebi İSTANBUL **. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : 2020/*** Esas DAVACI : A*** Ü*** VEKİLİ : Av. M*** L*** KONU : Duruşma gününün yakın bir tarihe verilmesi talebidir. Mahkemenizin yukarıda bilgileri yazılı dosyası için duruşma günü 12.01.2022’dir. Dosya kapsamında tüm eksiklikler giderilmiş olup karar aşamasına gelinmiştir. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi […]

Kategoriler
Tedbir Talebi

6284 Tedbir Talebi Dilekçesi

6284 Tedbir Talebi Dilekçesi ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE İSTEMDE BULUNAN : ?????????? (T.C)   Adres: VEKİLİ : Av. ?????    Adres:  KARŞI TARAF : ??????????(T.C.)                   Adres: KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin     Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma     tedbirlerinin alınması istemimizi içerir. AÇIKLAMALAR :  Müvekkil, eşi tarafından defalarca aldatılmış olup, […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi BAKIRKÖY **. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/…. ESAS Yukarıda esas numarası verilen dosyada borçlu …..’in hak ve alacaklarının haczi için 89/1 1. Haciz ihbarnamesi gönderilen … Bankası A.Ş. Tarafından … tarihli, … Sayılı cevap yazısında borçluya ait … şubesinde bulunan… nolu hesaba ve hesapta bulunan… TL tutara haciz işlendiği belirtilmiştir. İşbu nedenle haczedilmiş […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık İstinaf Dilekçesi   ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE Gönderilmek Üzere ………..ÇOCUK MAHKEMESİNE DOSYA NO                          : XXXXXX ESAS KARAR NO                         : XXXX KARAR  TEBLİĞ TARİHİ   […]

Kategoriler
Tahliye Dilekçesi

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (Fuhuş Sebebiyle)

Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi (Kiracının Fuhuş Yaptırması) ESKİŞEHİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE KİRAYA VEREN/ DAVACI : VEKİLİ : KİRACI/ DAVALI : KONU : Açıktan fena kullanım sebebiyle kiracının kiralanandan tahliyesine ilişkindir. AÇIKLAMALAR ”……” adresinde bulunan dairenin maliki olan müvekkil, 28/12/2020 kira başlangıç tarihli olarak ……. isimli şahsa bir yıl süreli olarak aylık 450,00TL kira bedeli […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Adli Para Cezası İtiraz Dilekçesi

Adli Para Cezası İtiraz Dilekçesi T.C DÜZCE NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : İTİRAZ EDEN SANIK : D.KONUSU :Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ……Esas …… Karar 09.03.2021 Tarihli kararının kaldırılması için itiraz dilekçesi verilmesinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten yapılan yargılamada; hakkımda aynı […]

Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Dilekçesi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE I-TARAFLAR A-BAŞVURUCU 1.Soyadı : 2.Adı : 3.Cinsiyeti : Erkek 4.Uyruğu : T.C. 5-Mesleği : 6.Doğum Tarihi ve Yeri : 7.İkametgahı : 9.Şu anki Adresi : TEMSİLCİ 1.Temsilcinin Adı Soyadı : 2.Temsilcinin Adresi : 3.Tel no : B-YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF :TÜRKİYE II-OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA 1-Başvurucu, alacağını […]

Kategoriler
Cevap Dilekçesi

Birden Fazla Maaş Haczi Cevap Dilekçesi

Birden Fazla Maaş Haczi Cevap Dilekçesi *** İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : *** Esas BEYANDA BULUNAN : VEKİLİ / İŞ VERENİ : ALACAKLI : BORÇLU : (TC Kimlik No: ) KONU : ***2021 tarihinde tebliğ alınan *** Esas numaralı maaş haciz müzekkeresine beyanımızdır. BEYANLARIMIZ : İcra dosyanız borçlusu ** müvekkil Şirket çalışanıdır. Müvekkil Şirket çalışanı […]

Kategoriler
Talep Örnekleri

Dosyanın Arşivden Çıkarılması Talebi

Dosyanın Arşivden Çıkarılması Talebi T.C. İSTANBUL 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir. Dosyanın arşivden istenmesini, Borçlu adına çıkan tebligatların UYAP ortamına taranmasını, 19.04.2021 tarihli Avukat Portal Haciz Talebi hakkında karar verilmesini, Saygılarımla talep ederim. 19.04.2021 Alacaklı Vekili Av. S*** F*** (e-imzalıdır)

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarname Örneği ANTALYA .. NOTERLİĞİNE İHTARNAME İHAT EDEN :…. Kepez/ANTALYA VEKİLİ :Av. … MUHATAP :.. Kepez/ANTALYA KONU :01.07.2020 – 01.07.2021 tarihli kira sözleşmesinin konut ihtiyacından dolayı yenilenmeyeceği ve 01.07.2021 tarihinde kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir. AÇIKLAMALAR : Sayın muhatap, 01.07.2020 başlangıç tarihli 1 Yıl için düzenlenen kira sözleşmesi uyarınca .. Yılmaz Konutları … […]