Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Haksız İşgal Dava Dilekçesi

Haksız İşgal Dava Dilekçesi İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞAVCILIĞI’NA ŞİKAYET EDEN : VEKİLİ : Av. ŞÜPHELİ : İsmini Tespit Edemediğimiz işgalci. SUÇ TARİHİ : ŞİKAYET KONUSU: Müvekkile ait olan taşınmazın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından haksız işgali hk. AÇIKLAMALAR : İSTANBUL adresinde kaim olan taşınmaz müvekkil tarafından 08.12.2017 tarihinde satın […]

Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği İHTARNAME İHTAR EDEN            : ……………. (TC ………………..) ………………………… İHTAR EDİLENLER: 1- ……………………….               ……………………….               2- …………………                                         …………………………. KONU                          : Şufa […]

Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi – İş Mahkemesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi – İş Mahkemesi ………….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE Dosya No: E. BEYANDA BULUNAN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : KONU : Bilirkişi raporu ve davacının ıslah talebine ilişkin beyan ve itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR : Sayın bilirkişi tarafından hazırlanmış rapor ve davacının ıslah talepli dilekçesi, tarafımızca 05.04.2016 tarihinde tebellüğ edilmiş olup, söz konusu […]

Kategoriler
Soybağı Reddi Dilekçesi

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği ÇORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKESİ SIFATIYLA) SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI: DAVALI : KONU : Soybağının Reddi Talebinden İbarettir. AÇIKLAMALAR : Davalı ile …………. tarihinde evlendim. ………tarihinde ……………….Mahkemesinin Karar numaralı dosyası gereği davalı taraf ile boşandım. Bu evlilikten çocuğum bulunmamaktadır. Davalı ile boşanma davası süreci ………….. tarihinde başlamış bu tarihten itibaren […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi …………… İCRA DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere ……………….İCRA DAİRESİ’NE DOSYA NO :…………….. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN :………………………. ALACAKLI : ……………………………. VEKİLİ :……………………….. KONU : Aleyhime başlatılan ilamsız ödeme emrine süresi içerisinde itirazlarım hk. TEBLİĞ TARİHİ : ……………………………. AÇIKLAMALAR Müdürlüğünüzün ………………….. E. sayılı dosyası ile aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri […]

Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Savcılık Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi 06 /04 /2021 HORASAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYET EDEN: VEKİLİ:  ŞÜPHELİ:  KONU                        : Şikayetten vazgeçme beyanımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR :  Soruşturma konusu traktör………….tarafında satın alınmış olup, taraflar uzlaşmıştır. Vazgeçme talebimizin kabulü ile soruşturmanın düşürülmesi yönünde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 14.07.2021 DAVACI………………….:  VEKiLi……………………:  DAVALILAR.…………….:                                                -MERNİS ADRESİ- DAVA…………….……….:Tapu iptali ve Tescil (5.000 T.L) AÇIKLAMALAR…………:  Dava konusu taşınmaz kaydı, ……… İlçesi, …..Mahallesi, Borazancı Mevkii’nde kain; Ada 149  Parsel No 1 sayılı müvekkil davacıya ait taşınmaza ilişkin olup, iş bu taşınmaz kaydının beyanlar hanesinde davalılar murisi Kemal […]

Kategoriler
Müdahale Dilekçesi

Konkordato Müdahale Dilekçesi

Konkordato Müdahale Dilekçesi Örneği BAKIRKÖY …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …../……. E. MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI : …………………… SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   adres KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULAN BORÇLU : …………………. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONU : Müdahale talebimizin kabulü hakkındadır. AÇIKLAMALAR : Yukarıda bilgileri verilen dosyada …………Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)  ………………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE İCRA DOSYA NO     :……….. DAVACI                    : …………. VEKİLİ                     : …………… DAVALI                    :…….. ……… VEKİLİ                       :……. KONU                        : Genel Haciz yoluyla yapılan takibe itirazın iptali isteminden ibarettir. DAVA DEĞERİ        : Asıl alacak 2.018,50 TL AÇIKLAMALAR: Müvekkilim tarafından […]

Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi GAZİANTEP  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİGİNE DOSYA NO : 2020/*** E. Yukarda esas sayılı dosya da  DAVALI şirket vekiliyiz. Açılan davanın esasına yönelik  beyan  da bulunmaktayız. Buna göre; Davacı vekili, dava konusu gayrimenkul için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden gelen yazılar çerçevesinde kıymet takdiri yapılamayacağını ve de dava konusu menkulün değerinin […]