Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

2. El Telefon Satış Sözleşmesi

2. El Telefon Satış Sözleşmesi Örneği

İKİNCİ EL TELEFON SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARİH: ……………

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Model: Samsung J7 Prime (16 GB, Gold Rengi)

IMEİ : XXXXXXXXXXXXXXXX

GARANTİ: Bitti

1-) Yukarıda model ve imei bilgileri yazılı kullanılmış ürünü …………… tarih, ………… saat itibari ile aksesuarsız olarak (kulaklık, şarj aleti vs olmadan), yanında orijinal satış kutusu ve fatura fotokopisi ile hasarsız olarak teslim aldım. Teslim anında yeterli incelemeyi yaptım.

2-) Ürün bedeli olan ………………………………….. sözleşmenin düzenlendiği an itibari ile ürüne karşılık olarak satıcıya ödeyerek ürünü teslim aldığımı beyan ederim.

3-) Sözleşme tarihi itibari ile satışı gerçekleşmiş olan cihazın, satış tarihinden sonra TCK hükümlerince bir suçta araç olarak kullanılması halinde yasal sorumluluğun bana(alıcıya) ait olduğun taahhüt ederim. Ancak satış öncesine ait yasal sorumluluklar satıcıya aittir.

4-)İşbu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, her tarafa bir nüsha şeklinde verilmiştir.

ALICI:                                           SATICI:

T.C:                                                T.C:

İmza                                              İmza:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.