Kategoriler
Avukat Şikayet Dilekçesi

Avukat Şikayet Dilekçesi

Avukatı nereye şikayet edebilirim?

Bir avukatı, bir memuru veya bir çalışanı daima bağlı bulunduğu kuruma şikayet etmek esastır. Bu doğrultuda avukatı şikayet etmek için doğru adres avukatın mensubu olduğu barodur.

Avukat hakkında şikayet veya Avukatın müvekkilini kandırması gibi durumlar, her türlü bildiri, itiraz gibi durumlarda; avukatın bağlı olduğu baroya avukat şikayet edilir.

Avukat baroya şikayet edilirse ne olur?

Avukattan şikayetçi iseniz ne yapmali? Bu sorunun cevabı çok net; Bir avukat bağlı bulunduğu baroya şikayet edilirse öncelikle avukattan baroya savunma vermesi istenir.

Savunmasının ardından avukatın alacağı cezalar ise avukatlık kanunu md. 135’de belirtilmiştir. Bu cezalar ise;

  1. uyarma,
  2. kınama,
  3. para cezası,
  4. işten çıkarma,
  5. meslekten çıkarmadır.

Avukatı baroya şikayet ücreti

Baroya avukat şikayet etmek ücretsiz değildir. Bunun sebebi ise başta posta giderleri olmak üzere yapılan masraflardır. Bu sebeple bir avukatı baroya şikayet etmek için bir miktar masraf ödemeniz gerekir.

2020 yılı için baroya avukat şikayet etme ücreti ise 250TL’dir

Bu konunun dayanağı ise avukatlık kanunu md. 161’dir.

Avukat Şikayet Dilekçesi Örneği

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI’ NA

 

ŞİKÂYET EDEN :

ŞİKÂYET OLUNAN :

KONU : Tarafımca takibi tarafınıza bırakılan İcra Müdürlüğü’ nün 2001/6454 Esas, 2001/8527 Esas, 2001/8528 Esas ve 2001/9511 Esas sayılı dosyalarının akıbeti hususunda tarafıma bilgi verilmesi; aksi halde yasal işlem başlatılacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

Şikâyet olunan Avukat , alacaklısı olduğum ile ilgili olarak vekilim olarak takip etmiş olduğu İzmir 5. İcra Müdürlüğü’ nün 2001/6454 Esas, 2001/8527 Esas, 2001/8528 ve 2001/9511 Esas sayılı ve diğer dava dosyalarının akıbeti ve tahsil edilip edilmediği hususunda defalarca istememe rağmen detaylı bir bilgi vermemiştir.

Konu ile ilgili olarak şikâyet olunana Noterliği’ nin 03.12.2015 tarih ve 33991 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile tarafıma 7 gün içinde bilgi verilmesi; aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtaren bildirilmiştir. Ancak şikâyet olunan söz konusu ihtarnameye de herhangi bir cevap vermemiştir.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 3. Maddesinde “Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.” denilmektedir.

Avukatlık Kanunu 34.maddesinde “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” Denilmekle avukatın aldığı görevi özenle yerine getirme yükümlülüğü düzenlenmiştir.

Yine Avukatlık Kanunu’ nun 171. Maddesinde “Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

Avukata verilen vekâletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekâletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekâlete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekâlet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.” Denilmekle de avukatın üstendiği işi sonuna kadar takip etme zorunluluğu düzenlenmiştir.

Dolayısıyla avukat, yargılamanın her aşamasında müvekkili ile diyalog içinde olmalı ve yargılamanın gidişatı, davanın risk ve avantajları, kararı, karar karşı başvurulacak kanun yollarını, teklif edilen sulhlar, kabuller konusunda, hükmün icrasındaki usul, süre gibi konularda müvekkilini aydınlatmalı ve onun görüş ve kararlarını almalıdır. Nihayet avukat yoksulluk içinde bulunan müvekkiline karşı adli yardım imkânlarını da açıklamalı ve tüm bu konularda onu aydınlatmalıdır.

Yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerle Baronuz avukatı şikâyet olunanın bu eylemine ilişkin disiplin soruşturması başlatma sağduyusu göstereceğinize olan inancı ile size başvurma zorunluluğum doğmuştur. Şikayet olunanın eylemlerinin neticesinde cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.27.01.2016

 

Şikâyetçi

…………. BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baronuz avukatlarından ………….. sicil numarası ile kayıtlı Av. ………….,

……………. 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …………. E. sayılı dosyasında müşteki sanıklardan …………. müdafiidir. ……………….. aynı zamanda sanıkların kardeşidir.

Baronuz avukatı, meslek kurallarını hiçe sayarak uyuşmazlığı kişiselleştirmiştir. Buna bağlı olarak otomobilini çalıştığım işletmenin önüne park etmek, gelip geçerken sataşmak, küfürlü ve rencide edici cümleler sarf ederek taciz etmek ve benzeri eylemleri mevcuttur. Bu yolla mevkiimdeki itibarımı zedelemeye ve davada aleyhimize olacak çeşitli eylemlere bizi tahrik etmeye çalıştığı kanaatindeyiz. Kendisi bunun dışında, yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz olayı takip eden günlerde beni sıkıştırıp darp etmiştir. Bununla ilgili karakol şikayetimiz ayrıca mevcuttur.

Baronuzun, avukatının bu eylemlerine ilişkin disiplin soruşturması başlatma sağduyusu göstereceğine olan inancımızla size olup bitenleri ihbar ediyoruz. Kendilerinin suç teşkil eden eylemleri sürdüğü takdirde hakkında hukuki yollara başvuracağımızı bildirmek isteriz. 26/11/2020

ŞİKAYETTE BULUNAN ………….

“Avukat Şikayet Dilekçesi” için bir yanıt

2018yilinda ayrildim esime kefil olmustum. 2500 liralik borca karsilk avukat 13 bin tl ye yakin hem ayrildim esimin masindan hemde benim masimdan ayni anda para kesti yaklasim 10 bin tl faiz Aldi borclu esim borcunu oduyordu benim maasimada haciz koydu faiz duscegine yukselti hakkimi arayacagim sonuna kadar bu sekilde yapmasi normalmi ve bu avukatin cok maduru bulunmaktadir benden kestigi faizleri ve odedim fazlalik paralari talep etmekteyim cunku borclu borcunu oduyor. Sonuna kadar gidecem nasil bir yol izlemem gerekiyor ve sikayetciyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.