Kategoriler
Maaş Haczi Talebi

Maaş Haczi Talebi Örneği

T.C. BAKIRKÖY **. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2021/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir. Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu *** (TC:***) iş bu borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretlerinin, fazla mesai, ikramiye, prim, vergi iade alacağı, yıllık izin ücretlerinin, iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatın ve sair alacaklarının […]