Kategoriler
Miras Konulu Dilekçeler

Reddi Miras Dilekçe Örneği

Avukatsız Reddi Miras Dilekçesi

BAKIRKÖY NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR : 1) ……………….. (TC Kimlik No:……………..)

Adres: ………………………………

2) ……………….. (TC Kimlik No:……………..)

Adres: ………………………………

DAVALI : HASIMSIZ

KONU : Mirasın hükmen reddedildiğinin bildirilmesinden ve işbu reddin tescil edilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. En yakın yasal mirasçısı olduğumuz miras bırakan ………………… 01/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.

2. Muris ………………… yasal mirasçı eşi olarak, terekenin borca batık olduğu ve miras bırakanın ödemeden aczi olduğundan Türk Medeni Kanunu’nun 605/2. Maddesinde belirtilen mirasın hükmen reddi uyarınca mirası reddettiğimi bildiriyorum. Mahkemenizce işbu reddin kabulü ile Türk Medeni Kanunu’nun 609. Maddesi uyarınca tescil edilmesini talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK 605,609, 611.Maddeleri, HMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Ölüm Belgesi, Mirasçılık Belgesi , tanık beyanları, her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü, Süresi içinde mirası reddettiğimi bildirerek, reddin kabulü ile tescil edilmesine, Mirasın TMK md.611 uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACILAR

……………….

Ek: 1) Mirasçılık Belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.