Kategoriler
Gider Avansı İade Talebi

Gider Avansı İadesi Talebi

Gider avansı nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği dava açılırken yatırılması gereken ön ödemedir. Gider avansının işlevi; dava sürecinde yapılacak olan tebligat, posta, keşif, bilirkişi ve tanık gibi masraf gerektiren işlerin masrafının karşılanmasıdır. Gider Avansı İadesi Talebi …. Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne Dosya Esas No: 2020/….. Karar No: 2020/….. Konu : Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.   Mahkemenizin […]