Kategoriler
Gider Avansı İade Talebi

Gider Avansı İadesi Talebi

Gider avansı nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği dava açılırken yatırılması gereken ön ödemedir. Gider avansının işlevi; dava sürecinde yapılacak olan tebligat, posta, keşif, bilirkişi ve tanık gibi masraf gerektiren işlerin masrafının karşılanmasıdır.

Gider Avansı İadesi Talebi

…. Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

Dosya Esas No: 2020/…..

Karar No: 2020/…..

Konu : Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.

 

Mahkemenizin 2020/ esas sayılı dosyasından verilen 2020/ karar sayılı ve 2020 tarihli karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile talep ederim.

 

Av. …

Gider Avansı İade Talebi 2

İSTANBUL 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :

DAVACILAR :

DAVALI :

KONU : Gider avansı iade talebimiz hakkında

AÇIKLAMA VE TALEP :

Mahkemenizin 2020/…. esas sayılı dosyasından verilen 2020/…. karar sayılı ve 2020 tarihli karar 28/11/2020 tarihinde kesinleşmiş olup, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın UYAP’ta kayıtlı bulunan IBAN numarama iadesini vekil sıfatı ile talep ederim.

 

Davacılar Vekili

Av.

Mahkeme Masraf İadesi Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No : 2020/….

Konusu : Gider avansının iadesi talebidir.

Mahkemenizce görülüp karara bağlanmış sayılı dava dosyasında mevcut bulunan tarafımıza ait gider avansının, iadesine karar verilmesini bilgilerinize arz ederim. 29.11.2020

 

Davalı Vekili

Avukat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.