Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

Ticari Plaka Kira Sözleşmesi

Ticari Plaka Kira Sözleşmesi

TİCARİ PLAKA KİRA SÖZLEŞMESİ

1-) ……………. TC kimlik numaralı …………………’a (Bundan sonra kiraya veren olarak anılacaktır) ait …. T 0….. Plaka sayılı Ticari Taksinin işletilmesi hususunda ……………. TC Kimlik numaralı  ………….. arasında aşağıda belirtilen hususlarda anlaşılmıştır.

 

2-) 10.06.2020 tarihi itibariyle .. T 0….. plaka sayılı aracın işletilmesi hakkı 1 yıllığına  (10.06.2021 tarihine kadar ) ……………’a verilmiştir. Aylık Kira bedeli  1.700,00-TL olarak belirlenmiş olup kira bedeli her ayın 10. Gününde peşin olarak ödenecektir. Taraflar arasındaki iş bu sözleşmenin devamı halinde kira bedelinde her yıl %10 oranında artış yapılacaktır.

 

3-) Aracı çalıştıran ………..’ın bağlı bulunduğu …………… Üniversitesi durak kurallarına harfiyen uyması gerekmekte olup herhangi bir ihlal halinde KİRACI öncelikle uyarılacak, durak kurallarının ihlaline devam edilmesi halinde araç sahibi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecektir.

 

4-) Sözleşme devam ettiği sürece şoförün sigortalı olması mecburidir.

 

5-) Kiracı …………. ……. şoför sigortası, gelir vergisi, MTV, Durak giderleri, Belediyeye ödenecek vergiler, İdari Para cezaları ve belediye cezaları, sözleşme süresi içerisinde araçta meydana gelebilecek arızalar ile trafik kazaları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü maddi-manevi yükümlülükleri yüklenmeyi kabul ve taahhüt eder.

Taraflar arasındaki iş bu sözleşme devam ettiği sürece, Kiraya Veren … ……..’ın ödemek zorunda kaldığı her türlü bedeli kiracıya rücu etme hakkı saklıdır.

 

6-) Araçta kiracı dışında başkaca herhangi birinin çalıştırılması durumunda tüm hukuki ve cezai sorumluluklar kiracıya aittir.

 

7-) İş bu sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık durumunda Denizli mahkemeleri / İcra Daireleri yetkilidir. 10.06.2020

KİRAYA  VEREN                                          KİRACI

……………………                                  ……………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.