Kategoriler
Azilname Örneği

Uyaptan Silinme Talebi

Uyaptan Silinme Talebi ……ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO:  Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında davacı  …… tarafından haksız olarak azledilmiş olmam ve dosyaya bilgim ve muvafakatim dışında başka avukat tarafından vekaletname sunulmuş olması sebebi ile Avukatlık Kanunu gereği avukatlık görevim sona ermiş bulunmaktadır.  Bu sebeple  dosyadaki bundan sonraki tebligatların yeni vekile yapılmasını ve adımın UYAP […]

Kategoriler
Azilname Örneği

Azilname Dilekçe Örneği (İcra Dairesine)

Azilname Dilekçe Örneği (İcra Dairesine) BAKIRKÖY 6.İCRA DAİRESİ’NE DOSYA NO : 2018/23413 Esas DİLEKÇE KONUSU : AZİLNAME nedeniyle ödeme emri tebligatının İADESİ Yukarıda numarası yazılı dosya kapsamında dairenizce 21.01.2020 Tarihli “Kapalı Tebligat” ile gönderilen e-tebligat “Ödeme Emri” tarafımıza ulaşmıştır ANCAK Borçlu U*** Ş*** VE E*** S*** ANONİM ŞİRKETİ tarafından (haksız olarak) AZLEDİLDİĞİMİZ gerekçesiyle borçlu asil […]