Kategoriler
Azilname Örneği

Uyaptan Silinme Talebi

Uyaptan Silinme Talebi

……ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 

Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyasında davacı  …… tarafından haksız olarak azledilmiş olmam ve dosyaya bilgim ve muvafakatim dışında başka avukat tarafından vekaletname sunulmuş olması sebebi ile Avukatlık Kanunu gereği avukatlık görevim sona ermiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple  dosyadaki bundan sonraki tebligatların yeni vekile yapılmasını ve adımın UYAP kayıtlarından silinmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. 19/04/2021

Saygılarımla,

Av. L*** S***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.