Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Haksız İşgal Dava Dilekçesi

Haksız İşgal Dava Dilekçesi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :
VEKİLİ : Av.
ŞÜPHELİ : İsmini Tespit Edemediğimiz işgalci.

SUÇ TARİHİ :
ŞİKAYET KONUSU: Müvekkile ait olan taşınmazın kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından haksız işgali hk.
AÇIKLAMALAR :
İSTANBUL adresinde kaim olan taşınmaz müvekkil tarafından 08.12.2017 tarihinde satın alınmıştır.

Müvekkil ilgili taşınmazı satın aldıktan sonra Şüpheli kiracı olarak kullanmakta olduğu taşınmaz üzerinde eski malik ile yapmış oldukları kira kontratı sona ermiştir. Yeni Malik sıfatıyla yeni şartlarda yeni kontrat yapılması gerekirken, Şüpheli ül tarafından yeni kontrat yapmaya yanaşılmamıştır. Müvekkilin şüpheli ile yapmış olduğu şifai görüşmelerde sürekli olarak yeni şartlarda yeni kontrat yapılmasını talep etmesine rağmen hiçbir sonuç alınamamış ve şüpheli hiçbir bedel ödemeksizin müvekkile ait taşınmazı işgal etmeye devam etmektedir.

Tarafımızdan yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli taşınmazda olmadığı ve taşınmazın 3. Kişi ya da kişiler tarafından kullanıldığını duymakla birlikte taşınmazı işgal eden kişi veya kişilerin kimlik bilgileri tarafımızdan öğrenilememiştir. Taşınmazı kimin işgal ettiği konusunda hiçbir bilgi edinilememiştir.
11.06.2020 tarihinde Fatih Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne tarafımızdan başvuru yapılmış ve müvekkile ait taşınmazda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ruhsatsız dükkan işletildiği bildirilmiştir. Akabinde Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü ekipleri tarafından dükkan mühürlenmiş ve 28.07.2020 tarihinde tarafımıza boş olarak teslim edilmiştir.
Müvekkil, kendisine ait dükkanı kiraya vermek istemiş, dükkanı göstermek üzere kiracı adayları dükkana götürüldüğünde kapının kapalı olduğu tespit edilmiştir. Çevreden yapılan araştırma neticesinde dükkanın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Müvekkile ait taşınmaz tarafımıza boş olarak teslim edilmesine rağmen, Şüpheli ile kimliğini tespit edemediğimiz kişi veya kişiler tarafından müvekkile ait taşınmazın kilidi değiştirilmiş, dükkana girilmiş ve dükkan haksız ve izinsiz olarak işgal edilmiştir. İş bu yukarıda açıkladığımız sebeplerle işgalciler hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ile birlikte İsmini tespit
edemediğimiz işgalci kişi veya kişilerin cezalandırılması için, hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim dedi. 09.03.2021

Şikayetçi Vekili

EK :

  1. VEKALETNAME
  2. 28.07.2020 TARİHLİ MÜHÜR AÇMA VE TESLİM TUTANAĞI
  3. TAPU ÖRNEĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.